Privaat Bouwrecht

Deze vakgroep staat aannemers en andere ondernemingen bij in hun relaties met alle actoren die betrokken zijn bij bouwprojecten (o.m. hoofdaannemers, projectontwikkelaars, bouwheren, onderaannemers, nevenaannemers, architecten, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren, vastgoedmakelaars en verzekeraars). Op de Belgische markt is Schoups een toonaangevende speler op het vlak van het Privaat Bouwrecht. Schoups beschikt over een uitgebreid cliëntenbestand, waaronder een aanzienlijk aantal van de grootste aannemers.

Het Privaat Bouwrecht team levert praktisch toepasbaar en oplossingsgericht advies en kan op haar (praktijk-) ervaring bogen om uw onderneming bij te staan bij onder meer:

  • het opstellen en controleren van contracten in de meest ruime zin van het woord
  • het voeren van onderhandelingen
  • geschillenbeslechting inzake bouw in het kader van een arbitrageprocedure, een bemiddelingsprocedure en procedures bij de rechtbanken en hoven
  • advies vóór, tijdens en na het opvatten en uitvoeren van bouwprojecten

De advocaten van onze vakgroep Privaat Bouwrecht zijn naast ervaren én vurige pleiters ook bekwame raadgevers en onderhandelaars. Schoups staat erom bekend voluit te gaan voor de beste oplossing. Dit veronderstelt een flexibele aanpak en een bereidheid om creatief en op maat te denken. Schoups tracht in de regel een buitengerechtelijke oplossing voor uw concreet probleem te bereiken. Indien dit echter noodzakelijk of aanbevolen is, aarzelen onze advocaten niet om de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen. Pragmatisme en een cliëntgerichte aanpak staan hierbij centraal.

Siegfried Busscher, Els Op de Beeck en Geert De Buyzer leiden deze vakgroep.

De vakgroep Privaat Bouwrecht is onderverdeeld in vier subcellen: bouw, design, derden en invorderingen.

 

Bouw

De subcel “Bouw” is de grootste binnen de vakgroep Privaat Bouwrecht.

De advocaten binnen deze subcel staan cliënten (voornamelijk aannemers en projectontwikkelaars) bij middels praktijkgerichte advisering, begeleiding bij de totstandkoming van projecten (zoals de redactie van bouwcontracten en het verlenen van bijstand tijdens onderhandelingen) en het voeren van arbitrageprocedures, bemiddelingen en gerechtelijke procedures die kunnen ontstaan tijdens of na private bouwprojecten.

Het groot aantal deelnemers aan een bouwproject maakt dat bijzondere aandacht gaat naar de interacties die tussen de verschillende actoren in een bouwproces (kunnen) optreden. Onze advocaten zijn specialisten in complexe bouwgeschillen.

Design

In de subcel “Design” ligt de focus op het ontwerp van een bouwproject. Onze advocaten hebben bijzondere expertise m.b.t. de juridische aspecten van architectenopdrachten, bijzondere studies en technieken alsook complexe engineering. Dit omvat onder meer het opstellen en controleren van contracten en het begeleiden van cliënten zowel binnen als buiten rechte.

Deze subcel werkt nauw samen met de subcel “Bouw” wat leidt tot een wederzijdse bevruchting.

Derden

De advocaten in deze subcel focussen zich op betwistingen die kunnen ontstaan met buren en andere derden tijdens bouwprojecten, zoals discussies ingevolge beschadigingen van onder- en bovengrondse leidingen en kabels, problemen van burenhinder en geschillen met of voor mede-eigenaars of verenigingen van mede-eigenaars.

Invorderingen

Schoups staat haar cliënten eveneens bij voor het invorderen van onbetaalde facturen, in voorkomend geval in combinatie met het treffen van bewarende maatregelen.