International Construction Contracts

In de vakgroep International Construction Contracts behandelen onze experten de internationale bouwcontracten. Dit zijn zowel bijzondere contracten met internationale uitvoering als de gestandaardiseerde contracten, o.a.:

  • FIDIC
  • NEC
  • JCT

Onze specialisten geven bijstand bij:

  • het opstellen van internationale bouwcontracten en het op punt stellen van bijzondere voorwaarden (particulars) om de standaardcontracten aan te passen aan een project in Belgische context, zowel private en industriële projecten als publieke projecten;
  • het onderhandelen van contracten voor internationale bouwprojecten;
  • geschillenbeslechting over de uitvoering, beëindiging, interpretatie… van internationale bouwcontracten, zowel voor de verschillende speciale organen van geschillenbeslechting (arbitrage, DAAB’s, mediation…) als voor de gewone rechtbanken.

We geven hierin bijstand aan Belgische en internationale cliënten die binnen Europa projecten ontwikkelen of uitvoeren (Contractors, Engineers, Employers e.a.). Het team geeft oplossingsgericht advies en staat de cliënt telkens op maat bij.

Daarnaast geven we ook verschillende workshops aan cliënten, zowel inleidende seminaries als meer praktijkgerichte sessies.

De specialisten van privaat en publiek bouwrecht bundelen hierin hun ervaring en kennis uit de grensoverschrijdende dossiers van het kantoor. Het team wordt geleid door Siegfried Busscher.