Avocats

Kristof Hectors

Kristof Hectors° est partner du cabinet Schoups.

Kristof est licencié en droit et a étudié aux Universités d’Anvers et Louvain. Il a aussi achevé en 2008 un master complémentaire en Droit International Européen du milieu et de l’énergie à l’université de Louvain. Il est inscrit au Barreau d'Anvers. Kristof a rejoint Schoups depuis décembre 2013, et était avocat pour une période de plus de 5 ans aux cabinets de DLA PIPER UK LLP et Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick.
 
Il est spécialisé en droit administratif et plus spécifiquement en conseils et litiges pour les cours administratives et tribunaux civils en droit de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’énergie. Kristof est également l’auteur de plusieurs articles dans ces matières.

Publications

 • SCHOUPS, M., HECTORS, K. et NASSER, R. “De permanente omgevingsvergunning: passend beoordeeld door het Grondwettelijk Hof”, TROS 2018.

 • HECTORS, K., VAN BOGAERT, P. et DEPLOEY, C. “Signaalgebieden en watergevoelige openruimtegebieden : een stand van zaken”, in: Verhelst G (ed.), Jaarboek Omgeving Terecht, 2017, pp. 175-205.

 • HECTORS, K., “Handelsvestigingen: oude wijn in nieuwe zakken”, TBO 2012,  afl. 6, 293-296.
 • HECTORS, K., “Rechtspraak Raad van State (ruimtelijke ordening) in kort bestek”, TBO 2012, afl. 5, p. 217 e.v.
 • HECTORS, K., “Het Hof van Justitie verduidelijkt de principes van rechtsherstel in geval van een besluit ter uitvoering van, maar ook in strijd met, het EU- milieurecht”, MER 2012, afl. 2, 120-124.
 • HECTORS, K., “Het handhavingsplan Ruimtelijke Ordening : een nieuwe dimensie in het handhavingsbeleid?” TBO 2011, afl. 1, 22-24.
 • VAN CALSTER, G. en HECTORS, K., "De invloed van het Europese milieurecht op decentrale overheden in België", in X., Lokale besturen: dichtbij en EU- nabij, 2011, p. 115-138.
 • HECTORS, K., "Over windturbines en ruimtelijke ordening: de omzendbrieven betreffende het afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines", TBO 2010, afl. 5, 243-246.
 • HECTORS, K., "Zwemvijvers niet toegelaten in parkgebied", TBO 2010, afl. 4, 210- 211;
 • HECTORS, K., "De stedenbouwkundige lasten inzake sociaal en bescheiden woonaanbod in het Decreet Grond- en Pandenbeleid: een haalbare uitdaging?", T.B.O. 2010, afl. 3, 138-152;
 • HECTORS, K. , “De impact van de Bolkestein- richtlijn op socio- economische vergunningen”, TBO 2009, afl. 6, 234-244.
 • HECTORS, K., “The Long Term Viability of carbon capture and storage in a European context, Carbon and Climate Law Review (Duits tijdschrift), December 2008.
 • HECTORS, K., “The chartering of environmental protection: exploring the boundaries of environmental protection as human right”, European Environmental and Energy Law Review 2008, afl. 3, 165-175;
 • HECTORS, K., "Hof van Justitie verduidelijkt toepassingsgebied van de "plan- MER" richtlijn" (noot onder HvJ "Terre Wallone"), MER 2010, afl. 4, 239-243

Conférences

 • HECTORS, K., HEEB, C., et WILLAERT, E., seminarie “Gebiedsontwikkeling”, De Koninck, Anvers, 2 avril 2019.
 • HECTORS, K., LEMMENS, K., SOMERS, M., et DE LEYN, J., orateurs: “Budgetvriendelijk investeren in een duurzamer gebouwenpatrimonium: het energieprestatiecontract (EPC) als contract van de toekomst”, Historical Wing in de Zoo van Antwerpen, 5 février 2019.

 • BEVERS, G. et HECTORS, K. "Aandachtspunten bij transacties i.v.m. vastgoed/immovennootschappen", Schoups, 23 mars 2017.
 • BEVERS, G. et HECTORS, K., orateurs: “Fiscale optimalisatie onroerend goed & vennootschap”, Infotopics, 6 décembre 2016.
 • HECTORS, K., spreker op Omgeving TeRecht “Het decreet complexe projecten in de praktijk”, Larcier, 17 november 2016.
 • HECTORS, K., “Publiekrechtelijke aandachtspunten inzake bedrijfsmatig vastgoed”, Infotopics,  Antwerpen, 2016.
 • SOMERS M., HECTORS K., et HEEB C., “Wegwijs in assistentiewoningen: vergunningen en projectstructuur”, Schoups, 2016.
 • HECTORS, K., “Actualia Omgevingsrecht”, seminarie Schoups, Antwerpen, 2016.

Contact

Kristof Hectors
t. +32 3 260 98 60
m. +32 484 44 31 73
f. +32 3 260 98 61
kristof.hectors@schoups.be
°BV Kristof Hectors - KBO 0521.687.576
linked in vcard