Avocats

Geert De Buyzer

Geert De Buyzer° est partner du cabinet Schoups.

Geert a obtenu son diplôme de droit en 2004 et un Master complémentaire en droit économique en 2005.

Il a rejoint le cabinet Schoups en octobre 2013 après huit années passées chez Eubelius comme avocat. Il est inscrit au Barreau d'Anvers et a exercé comme professeur assistant pendant plusieurs années à  l’université catholique de Louvain et à l’université d’Anvers.

Il est spécialisé dans la résolution des conflits et peut s’enorgueillir de posséder une vaste expérience dans ce domaine. Geert conseille également les clients sur les aspects du droit des entreprises.

Départements

Droit privé de la construction
Droit des entreprises
Arbitrage, médiation & modes alternatifs de résolution des différends (ADR)
International Construction Contracts

Curriculum

Formation :

 • Diplôme de droit, Université Catholique de Louvain, 2004
 • Master en droit economique, Université Libre de Bruxelles, 2005

Experience :

 • Cabinet d’avocats Eubelius (2005-2013)
 • Cabinet d’avocats Schoups (depuis octobre 2013)
 • Assistant académique à l'Institut de droit judiciaire (Université Catholique de Louvain, 2009-2012)

Langues:
Néerlandais, Français, Anglais

Publications

 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C., DE BUYZER, G. et SAS, K., “Arbitrage en deskundigenonderzoek” in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIIII, Mechelen, Kluwer, 2018.

 • DE BUYZER, G., Arbitrage – “Algemene bepalingen” (art. 1676-1680 Ger.W.), “Rechtsmiddelen tegen de arbitrale uitspraak” (art. 1716-1718 Ger.W.) en “Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraken” (art. 1719-1721 Ger.W.), in Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018.
 • SCHOUPS, M. et DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237-272.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL, J., “Waardering van een vennootschap bij uittreding of uitsluiting Artistieke vrijheid?”, Pacioli 2016, afl. 431, 4-8.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en JORGENSEN, L., “Bijstand door accountants en advocaten op vennootschapsvergaderingen: toegang verboden?”, Pacioli 2016, afl. 426, 4-6.
 • DE BUYZER, G., “Bewijs van aannemingsovereenkomsten” (noot onder Brussel 18 maart 2014, 25 maart 2014 en 1 april 2014), TBO 2016, nr. 1, 45.
 • SCHOUPS, M., en DE BUYZER, G., “Construction disputes in Belgium – A call to think outside of the box”, Zeitschrift für Baurecht und Vergabewesen/Revue du droit de la construction et des marches publics 2015, 6, 319.
 • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M., en LEDENT-DE SMET, S.,“Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht III.3, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-58.
 • DE BUYZER, G. en SCHELLEKENS, L., "Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het eerlijk proces", in VAN ORSHOVEN, P. (ed.), Themis Gerechtelijk Recht, Die Keure, 2010, p. 1-34

Conférences

 • MERTENS, D. et DE BUYZER, G., orateurs: “Must-knows voor ondernemingen in 2019”, Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 19 février 2019.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. et VAN RIEL J., “Hervorming van het vennootschapsrecht: stand van zaken”, BIBF-IPCF, Aula Max Weber, Leuven, 23 novembre 2018.

 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. et VAN RIEL J., “Het nieuwe vennootschapsrecht op een need to know basis”, i.s.m. Federale Verzekeringen, Ant’Werk Business Center, Anvers, 6 novembre 2018.

 • DE BUYZER, G., Bestuurdersaansprakelijkheid en andere vennootschapsconflicten , studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 octobre 2018.
 • DE BUYZER, G. et BATS, J. “Inning van schuldvorderingen”, Schoups, 8 décembre 2016.

Contact

Geert De Buyzer
t. +32 3 260 98 60
m. +32 496 435 633
f. +32 3 260 98 61
geert.de.buyzer@schoups.be
°BVBA GEDEB - KBO 0673.793.870
linked in vcard