Avocats

Geert De Buyzer

Geert De Buyzer° est partner du cabinet Schoups.

Geert a obtenu son diplôme de droit en 2004 et un Master complémentaire en droit économique en 2005.

Il a rejoint le cabinet Schoups en octobre 2013 après huit années passées chez Eubelius comme avocat. Il est inscrit au Barreau d'Anvers et a exercé comme professeur assistant pendant plusieurs années à  l’université catholique de Louvain et à l’université d’Anvers.

Il est spécialisé dans la résolution des conflits et peut s’enorgueillir de posséder une vaste expérience dans ce domaine. Geert conseille également les clients sur les aspects du droit des entreprises.

Curriculum

Formation :

 • Diplôme de droit, Université Catholique de Louvain, 2004
 • Master en droit economique, Université Libre de Bruxelles, 2005

Experience :

 • Cabinet d’avocats Eubelius (2005-2013)
 • Cabinet d’avocats Schoups (depuis octobre 2013)
 • Assistant académique à l'Institut de droit judiciaire (Université Catholique de Louvain, 2009-2012)

Langues:
Néerlandais, Français, Anglais

Publications

 • DE BUYZER, G., “Een rondgang door het nieuwe bewijsrecht”, In Foro  2019, te verschijnen.
 • DE BUYZER, G., “Het nieuwe vennootschapsrecht  Deel VI – Help ! Het rommelt in mijn vennootschap”, Pacioli 2019, afl. 487, 1-4.
 • DE RUYSSCHER, M., DE BUYZER, G. en COX, K., Arbitrage, Mechelen, Kluwer, 2019, 266 p.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C., DE BUYZER, G. et SAS, K., “Arbitrage en deskundigenonderzoek” in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIIII, Mechelen, Kluwer, 2018.
 • DE BUYZER, G. "Vennootschapsgeschillen onder het nieuwe WVV” in Reeks revolutie in het Belgisch vennootschapsrecht, Kluwer, 2018.
 • DE BUYZER, G., Arbitrage – “Algemene bepalingen” (art. 1676-1680 Ger.W.), “Rechtsmiddelen tegen de arbitrale uitspraak” (art. 1716-1718 Ger.W.) en “Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraken” (art. 1719-1721 Ger.W.), in Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018.
 • SCHOUPS, M. et DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237-272.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. et VAN RIEL, J., “Waardering van een vennootschap bij uittreding of uitsluiting. Artistieke vrijheid?”, Pacioli 2016, afl. 431, 4-8.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. et JORGENSEN, L., “Bijstand door accountants en advocaten op vennootschapsvergaderingen: toegang verboden?”, Pacioli 2016, afl. 426, 4-6.
 • DE BUYZER, G., “Bewijs van aannemingsovereenkomsten” (noot onder Brussel 18 maart 2014, 25 maart 2014 en 1 april 2014), TBO 2016, nr. 1, 45.
 • SCHOUPS, M. et DE BUYZER, G., “Construction disputes in Belgium – A call to think outside of the box”, Zeitschrift für Baurecht und Vergabewesen/Revue du droit de la construction et des marchés publics, 2015, 6, 319.
 • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M., et LEDENT-DE SMET, S., “Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-58.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C. , DE BUYZER, G. et VAN GOMPEL, H., “Arbitrage”, in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIII, Mechelen, Kluwer, 2014.
 • DE BUYZER, G. et SCHELLEKENS, L., “Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het eerlijk proces”, in  VAN ORSHOVEN, P. (ed.), Themis Gerechtelijk Recht, Brugge, Die Keure, 2010, 1-34.
   

Conférences

 • DE BUYZER, G., SCHOUPS, M. et GOEDEME, B., cliëntenseminarie: “Hete hangijzers in het bouwrecht”, Kasteel Den Brandt, Anvers, 15 octobre 2019.
 • DE BUYZER, G. et SCHOUPS, M., “Het nieuwe bewijsrecht in vogelvlucht en de implicaties voor het deskundigenonderzoek”, ie-net ingenieursvereniging vzw, Anvers, 19 juni 2019.
 • DE BUYZER, G., “Dispute-wise ondernemen”, seminarie voor de vakgroep ADR van de Balie te Antwerpen, 18 juni 2019.
 • DE BUYZER, G. et SOMERS, M., “Geschillenbeslechting in private en publieke aanneming, studiedag ‘Van Aannemer over Ontwikkelaar tot Zaakvoerder’, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 6 juni 2019.
 • DE BUYZER, G., “Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders”, BRICS-sessie Confederatie bouw, Anvers, 6 mei 2019.
 • DE BUYZER, G., DE LEYN, J. et BUSSCHER, S.,: “FIDIC in Belgische context”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 25 april 2019.
 • DE BUYZER, G. et MERTENS, D., “Must-knows voor ondernemingen in 2019”, Schoups Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 19 februari 2019.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. et VAN RIEL J., “Hervorming van het vennootschapsrecht: stand van zaken”, BIBF-IPCF, Aula Max Weber, Leuven, 23 november 2018.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. et VAN RIEL J., “Het nieuwe vennootschapsrecht op een need to know basis”, i.s.m. Federale Verzekeringen, Ant’Werk Business Center, Anvers, 6 november 2018.
 • DE BUYZER, G., Bestuurdersaansprakelijkheid en andere vennootschapsconflicten, studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 oktober 2018.
 • DE BUYZER, G., “Een conflict binnen de vennootschap: wat nu?", séminaire client, Schoups, 22 februari 2018.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. et SAS, K., “Geschillen binnen de vennootschap”, BAB-BKR Anvers, 7 december 2017.
 • DE BUYZER, G., “Costs of Arbitration”, Brussels Arbitration School van de Association for International Arbitration, 2015, 2016, 2017.
 • SCHOUPS, M. et DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Anvers, 2017.
 • DE BUYZER, G. et BATS, J. “Inning van schuldvorderingen”, séminaire client Schoups, 2016.
 • DE BUYZER, G. et KOHL, B., “Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting in aannemingszaken”, Belgische Vereniging voor Bouwrecht en CEPANI40, 2016.
 • DE BUYZER, G., “Dispute-wise ondernemen”, cliëntenseminarie Schoups, 2015.DE BUYZER, G., “Construction Arbitration in Belgium”, Bocconi-universiteit (Milaan), 2014.
 • DE BUYZER, G. et SCHELLEKENS, L., “Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het eerlijk proces”, Themis, Leuven, 2010.
   

Contact

Geert De Buyzer
t. +32 3 260 98 60
m. +32 496 435 633
f. +32 3 260 98 61
geert.de.buyzer@schoups.be
°BV GEDEB - KBO 0673.793.870
linked in vcard