Avocats

Christine Heeb

Christine Heeb° a travaillé pendant quatre ans à l'Université Catholique de Louvain (KUL)comme détentrice d‘une bourse de doctorant. Elle a obtenu son Doctorat en Droit sur base d'une thèse sur le sujet suivant :“Vers un statut de droit privé uniforme du courtier”.

Christine est inscrite au Barreau d'Anvers depuis octobre 2011. En outre, elle reste rattachée au Centre de Méthodologie de Droit de la Katholieke Universiteit Leuven en tant qu’assistante.

Curriculum

Formation

 • Licenciée en Droit, K.U. Leuven, 2007
 • Docteur en Droit, K.U. Leuven, 2011

Expérience professionnelle

 • Faculté de Droit K.U. Leuven, détentrice (2007-2011)
 • Cabinet Schoups (depuis 2011)

Functions:

 • Faculté de Droit K.U. Leuven, assistante au Centre de méthodologie en droit (2011-présent)

Langues
Néerlandais, français, anglais

Publications

 • HEEB, C., BEVERS, G. et DECKERS, S., “Het nieuwe vennootschapsrecht Deel II : De BV – things should be made as simple as possible, but not simpler”, Pacioli 2019, afl. 483, 1-5.
 • HEEB, C., “Overeenkomsten via het internet - enkele bijzondere vraagstukken i.v.m. elektronische handel, consumentenbescherming en tussenpersonen”, DCCR 2016, 69-87.
 • HEEB, C., "Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar", Rechtsleer - contribution à - In: X., Handboek Wet Breyne [Woningbouw], 335-340
 • LEMMENS, K., HEEB, C., DE LEYN, J., Verstoring van het economisch evenwicht en de afdwingbaarheid van een heronderhandelingsclausule bij PPS-contracten van lange duur, TBO 2016, ep. 2, 90-110 et http://www.tbo.be/ (4 julliet 2016)
 • HEEB, C., “Draaiboek en aandachtspunten voor de betrokken actoren – Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar” in CARETTE, N. (ed.), Handboek Wet Breyne, Antwerp, Intersentia, 2015, 335-339.
 • HEEB, C., (Re)organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, RW 2013-14, ep. 42, 1644-1654 et http://www.rw.be/ (22 juli 2014)
 • HEEB, C., "De nieuwe tucht voor de vastgoedmakelaar", D&T 2015, ep. 1, 59-73.

 • HEEB, C., "Makelaarsovereenkomst en consumentenbescherming", DCCR 2013, ep. 99, 19-48.
 • HEEB, C., "De makelaar" in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , VI. Tussenpersonen, 1-71.
 • HEEB, C., "Toepassing van de WHPC/WMPC op de vastgoedmakelaarsovereenkomst" (noot onder Rb Gent 1 december 2009), TBO 2012, 71-73
 • HEEB, C., "Voorschot betaald in handen van de makelaar: wie moet het terugbetalen?" (noot onder Rb Gent 23 maart 2010), TBO 2012, afl. 2, 78-79.
 • HEEB, C., De makelaar : naar (een herinvoering van) een eengemaakt privaatrechtelijk statuut van de makelaar? : onderzoek naar de rechten en plichten in de verhouding tussen een makelaar en zijn opdrachtgever-consument, Brugge, die Keure, 2012, 573 p.
 • HEEB, C., “Makelaar” in TILLEMAN, B. en TERRYN, E., Handels- en Economisch Recht. I Ondernemingsrecht in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 986-1017.
 • HEEB, C., "De makelaar" in TILLEMAN, B., TERRYN, E., HEEB, C., NAEYAERT, P. en DURSIN, E., "Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: tussenpersonen 1999-2009", TPR 2010, (589) 810-918.
 • HEEB, C., "Courtagedeling bij een gezamenlijke makelaarsopdracht?", NjW 2010, 712.
 • HEEB, C., "Beëindiging van de makelaarsovereenkomst met aandacht voor het onderscheid tussen de exclusieve en de niet-exclusieve makelaarsovereenkomst" in NAEYAERT, P. en TERRYN, E. (eds), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, 271-322.
 • HEEB, C., "Heeft een verzekeringsmakelaar recht op een uitwinningsvergoeding en kan een handelsvennootschap zuiver morele schade lijden?", DAOR 2007, 469-482.
 • HEEB, C., "Het recht op commissieloon in hoofde van de vastgoedmakelaar: reeds ontstaan na de onderhandse akte of pas vanaf de authentieke akte?", DAOR 2007, 484-492.

Conférences

 • HEEB, C. et BEVERS, G., “M&A Bootcamp”, Kasteel van Brasschaat, Brasschaat, 9 mai 2019.
 • HEEB, C. et BEVERS, G., “Overnemen of overgenomen worden. Valkuilen en opportuniteiten”, Zaal Keienhof, Kalmthout, 28 novembre 2019.
 • HEEB, C., HECTORS, K. et WILLAERT, E., seminaire “Gebiedsontwikkeling”, De Koninck, Anvers, 2 avril 2019.
 • HEEB, C., BUSSCHER, S., DE BUYZER, G., BEVERS, G., MERTENS, D., BATS, J., VAN RIEL, J., DECKERS, S., studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 octobre 2018.

 • HEEB, C. et WILLAERT, E., séminaire “Wilsgebreken”, M&D Seminars, Groot-Bijgaarden, 1 février 2018.
 • HEEB, C., “Assistentiewoningen Vergunningen en projectstructuur”, séminaire “Assistentiewoningen en pop-up: twee actuele thema’s”, M&D Seminars, 28 novembre 2017.
 • HEEB, C. et WILLAERT, E. “Exoneratie bij verkoop van onroerende goederen: werking en beperkingen”, Themadag Koop-onroerend goed 2017 - Sint-Niklaas, 9 février 2017.
 • SOMERS M., HECTORS K., et HEEB C., “Wegwijs in assistentiewoningen: vergunningen en projectstructuur”, Schoups, 2016.

Contact

Christine Heeb
t. +32 3 260 98 60
m. +32 476 992 647
f. +32 3 260 98 61
christine.heeb@schoups.be
°BV Christine Heeb - KBO 0715.776.163
linked in vcard