Avocats

Siegfried Busscher

Siegfried Busscher° est partenaire chez Schoups.

Siegfried est spécialisé en droit privé de la construction et en droit des assurances. Avec Els Op de Beeck, il dirige le département de droit privé de la construction. Il dirige également l'équipe du département Contrats internationaux de construction.

Il assiste ses clients dans ces domaines, tant en matière de conseil et de contrats qu'en matière de règlement des litiges, et il fournit également des publications et des conférences sur ces sujets.

Siegfried est inscrit au Barreau de la Province d'Anvers.

Siegfried est classé dans le Legal 500 EMEA 2017 pour les catégories Dispute Resolution et Real Estate & Construction.

Curriculum

Formation :

 • Diplôme de droit, Université d’Anvers, 2007
 • Postgraduat en affaires immobilières 2010, Université de Louvain 2011

Expérience :

 • Cabinet d’avocats "Schoups" (depuis 2007)

Langues :
Néerlandais, français, anglais

Publications

 • BUSSCHER, S. et VAN HOEYWEGHEN, G., noot onder Brussel 4 septembre 2018, TBO 2019, 57.
 • BUSSCHER, S. et DE LEYN, J., "Onderaanneming bij overheidsopdrachten van werken: een ingewikkelde driehoeksverhouding", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-17, EBP, Bruxelles, 983-1025.
 • SCHOUPS, M. et BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia et CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • BUSSCHER, S., "Meerwerken en wijzigingen", BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., et VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen et Cambridge, Intersentia, 2016, 117-147.
 • CARETTE, N. et BUSSCHER, S., "Onderaanneming", BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., et VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen et Cambridge, Intersentia, 2016, 51-83.
 • BUSSCHER, S., "Het bedingen van de onbeschikbaarheid van een schuldvordering van de onderaannemer op de hoofdaannemer" (noot onder Gent 9 november 2012), T.Aann. 2014, afl. 3, 265-280.
 • BUSSCHER, S. en GOOSSENS, W., “De aannemingsovereenkomst”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2013, 743-786, 829-843.
 • BUSSCHER S., “Vernietiging ongerechtvaardigde vertraging omzetting richtlijnen overheidsopdrachten” (noot onder Grondwettelijk Hof 16 juni 2011), TBO 2012, afl. 2, 63-65.
 • BUSSCHER, S., “De formele motivering van examenbeslissingen”, T.O.R.B. 2006-07, 577-594

Conférences

 • BUSSCHER, S. et THIELENS, M., orateurs, studiedag “Aannemingsrecht – 4 actuele topics”, Legalnews.be en Intersentia, Gent, 22 novembre 2019.
 • BUSSCHER, S. et THIELENS, M., orateurs studiedag “Aannemingsrecht – 4 actuele topics”, Legalnews.be en Intersentia, Antwerpen, 14 novembre 2019.
 • BUSSCHER, S., DE BUYZER, G. et DE LEYN, J., orateurs: “FIDIC in Belgische context”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 25 avril 2019.
 • BUSSCHER, S., VAN RIEL, J., BATS, J., DE BUYZER, G., BEVERS, G., MERTENS, D., HEEB, C., DECKERS, S.: studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 octobre 2018.
 • BUSSCHER, S. orateur: “De verschillende vorderingsmogelijkheden in de bouwsector bij schadegevallen” EBP Insurance Day, Bruxelles (Thon Hotel) - 27 avril 2017.
 • BUSSCHER, S. orateur: “Topics Bouwverzekeringen”, client seminar Schoups, Kasteel Den Brandt, 20 octobre 2016.
 • BUSSCHER, S., Webinar “Verzekeringen in het bouwrecht”, M&D Seminars en Wolters Kluwer, 2016.
 • BUSSCHER, S., “Resultaatsverbintenissen, in-solidum-aansprakelijkheid en verplichte verzekering aannemers”, Schoups, 2015.
 • BUSSCHER, S., “Verzekeringen bij de uitvoering van overheidsopdrachten van de verschillende bouwactoren”, M&D Seminars, 2015.
 • BUSSCHER, S., orateur au the General Assembly of Eurojuris Belgium within the Practice Group “Aansprakelijkheids en verzekeringsrecht over aansprakelijkheid en regres in de bouw”, Felixpakhuis, Anvers, 19 juin 2015.
 • SCHOUPS, M. et BUSSCHER, S., seminariecyclus “Verzekeringsrecht in de bouwsector, onderdeel samenloop van verzekeringen in de bouw”, organisé par Confocus, 23 avril 2015.
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. et BUSSCHER, S., orateur à l'université de Gand, “Postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden”, 22 janvier 2015.
 • BUSSCHER, S., Seminar “Verzekeren van bouwrisico's” over verzekeringen in de bouwsector en de actualia in de regelgeving en de rechtspraak, organisé par EBP, 9 octobre 2014.
 • BUSSCHER, S., studycyclus “Contractuele clausules, onderdeel aanneming, over clausules bij onderaanneming”, organised by Intersentia, KU Leuven, 7 octobre 2014, and KU Leuven Kulak (Kortrijk), 14 octobre 2014.
 • SCHOUPS, M. et BUSSCHER, S., “De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA Uitbating in de bouw”, de Confocus Rechtsdagen, organisé par Confocus, 27 août 2014.
 • BUSSCHER, S., orateur “Panelgesprek met inbreng over aansprakelijkheden en contracten in de bouw m.b.t. energieprestaties (EPB) op het Zesde Energiecongres van de Vlaamse Confederatie Bouw”, Mechelen (Technopolis), 27 mars 2014.
 • SCHOUPS, M. et BUSSCHER, S., orateurs: “Actualia bouwrecht" over actualia onderaanneming”, organized by ICBO in collaboration with the Catholic University Leuven and the University of Antwerp and Intersentia, 17 décembre 2013 and 16 janvier 2014.
 • BUSSCHER, S., orateur “de aansprakelijkheid van de aannemer voor lichte verborgen gebreken” seminars "Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid", organisé en collaboration  avec M&D Seminars, 19 avril 2013, 30 mai 2013 and 5 novembre 2013.
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. et BUSSCHER, S., orateur à l'unversité de Gand, “Postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden”, 29 avril 2013.
 • BUSSCHER, S., orateur “De aansprakelijkheid van de algemene aannemer op een studiedag rond bouwknopen” organisé par la Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) et le  Technische Comité “Ruwbouw” van het WTCB, 6 november 2012.

Contact

Siegfried Busscher
Vennoot
t. +32 3 260 98 60
m. +32 485 456 280
f. +32 3 260 98 61
siegfried.busscher@schoups.be
°BV Siegfried Busscher - KBO 0676.931.227
linked in vcard