Avocats

Siegfried Busscher

Siegfried Busscher° est partner du cabinet Schoups.

Siegfried Busscher est actif dans le domaine du droit d’entreprise et de l' immobilier, avec une prédilection pour les marchés publics, le droit privé de la construction et les contrats de construction.
Siegfried est inscrit au Barreau de la Province d'Anvers.

Départements

Droit privé de la construction
Marchés publics et PPP
Droit de l'immobilier & du développement de projets immobiliers
Droit des assurances
International Construction Contracts

Curriculum

Formation :

 • Diplôme de droit, Université d’Anvers, 2007
 • Postgraduat en affaires immobilières 2010, Université de Louvain 2011

Expérience :

 • Cabinet d’avocats "Schoups" (depuis 2007)

Langues :
Néerlandais, français, anglais

Publications

 • BUSSCHER, S. et DE LEYN, J., "Onderaanneming bij overheidsopdrachten van werken: een ingewikkelde driehoeksverhouding", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-17, EBP, Bruxelles, 983-1025.
 • SCHOUPS, M. et BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia et CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • BUSSCHER, S., "Meerwerken en wijzigingen", BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., et VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen et Cambridge, Intersentia, 2016, 117-147.
 • CARETTE, N. et BUSSCHER, S., "Onderaanneming", BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., et VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen et Cambridge, Intersentia, 2016, 51-83.
 • BUSSCHER, S., "Het bedingen van de onbeschikbaarheid van een schuldvordering van de onderaannemer op de hoofdaannemer" (noot onder Gent 9 november 2012), T.Aann. 2014, afl. 3, 265-280.
 • BUSSCHER, S. en GOOSSENS, W., “De aannemingsovereenkomst”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2013, 743-786, 829-843.
 • BUSSCHER S., “Vernietiging ongerechtvaardigde vertraging omzetting richtlijnen overheidsopdrachten” (noot onder Grondwettelijk Hof 16 juni 2011), TBO 2012, afl. 2, 63-65.
 • BUSSCHER, S., “De formele motivering van examenbeslissingen”, T.O.R.B. 2006-07, 577-594

Conférences

 • BUSSCHER, S., DE BUYZER, G., BEVERS, G., MERTENS, D., HEEB, C., BATS, J., VAN RIEL, J., DECKERS, S., orateurs: studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 octobre 2018.

 • BUSSCHER, B. orateur: “De verschillende vorderingsmogelijkheden in de bouwsector bij schadegevallen” EBP Insurance Day, Bruxelles (Thon Hotel) - 27 avril 2017.
 • BUSSCHER, B. spreker: "Topics Bouwverzekeringen", cliëntenseminarie Schoups, Kasteel den Brandt – 20 oktober 2016.
 • BUSSCHER, S., studiedag "Verzekeren van bouwrisico's" over verzekeringen in de bouwsector en de actualia in de regelgeving en de rechtspraak, georganiseerd door EBP, 9 oktober 2014
 • BUSSCHER, S., studiecyclus "contractuele clausules", onderdeel aanneming, over clausules bij onderaanneming, georganiseerd door Intersentia, KU Leuven, 7 oktober 2014, and KU Leuven Kulak (Kortrijk), 14 oktober 2014
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., “De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA Uitbating in de bouw”, de Confocus Rechtsdagen, georganiseerd door Confocus, 27 augustus 2014.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M., GOEDEME, B. en BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Leuven, 5 november 2013
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Antwerpen, 30 mei 2013
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., gastcollege aan de Universiteit Gent, postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, 29 april 2013
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Gent, 19 april 2013
 • BUSSCHER, S., spreker over de aansprakelijkheid van de algemene aannemer op een studiedag rond bouwknopen georganiseerd door de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) en het Technische Comité "Ruwbouw" van het WTCB, 6 november 2012

Contact

Siegfried Busscher
t. +32 3 260 98 60
m. +32 485 456 280
f. +32 3 260 98 61
siegfried.busscher@schoups.be
°BVBA Siegfried Busscher - KBO 0676.931.227
linked in vcard