Avocats

Maarten Somers

Maarten Somers° est partner du cabinet Schoups.

Il est spécialisé dans le droit de l'immobilier et de la construction, qu'il s'agisse des aspects de droit public ou de droit privé ou encore les marchés publics et les PPP. Il est inscrit au Barreau de la province d'Anvers.

Maarten conseille et représente ses clients aussi bien devant les tribunaux, les instances arbitrales qu’en d’autres enceintes. Il est notamment spécialisé dans les conflits industriels et les opérations immobilières.

Maarten a travaillé pendant plus de six ans pour le cabinet Stibbe à Bruxelles avant de nous rejoindre en septembre 2012.

Il a également été chargé de travaux dirigés pendant cinq ans à l'université d'Anvers.

Curriculum

Formation:

 • Diplôme de droit, Université d'Anvers, 2006

Experience:

 • Cabinet d’avocats Stibbe (2006 – août 2012);
 • Praktijkassistent zakenrecht Universiteit Antwerpen (2007 – 2011);
 • Redactielid RABG (deelredactie niet-persoonsgebonden burgerlijk recht);
 • Cabinet d’avocats Schoups (depuis septembre 2012).

Langues:
Néerlandais, Français, Anglais

Publications

 • SOMERS, M., HECTORS, K., HEEB, C., “Wegwijs in assistentiewoningen: vergunningen en projectstructuur, TBO 2018, 3-14.

 • SOMERS, M. et ADRIAENSSENS, J., “Deskundig maar onzeker… over onzekerheid in het advies van de gerechtsdeskundige en de beoordeling ervan door de rechter”, RABG 2017, 154-158.
 • SOMERS, M., “Commentaar bij mede-eigendom”, in DE GREVE, K., FORRIER, A. en HUBEAU, B. (eds), Wet & Duiding Huur, Brussel, Larcier, 2014
 • SOMERS, M., “Commentaar bij appartementsmede-eigendom”, in DE GREVE, K., FOURIE, C. en WYLLEMAN, A. (eds.), Wet & Duiding erfdienstbaarheden, Brussel, Larcier, 2014
 • SOMERS, M., "Commentaar bij art. 544, 577, 1779, 1787-1799 en 2270 B.W.", in SAGAERT, V. en VEREECKE, S. (eds.), Wet & Duiding Vastgoedmakelaar, Brussel, Larcier, 2013
 • SOMERS, M. & SCHEPENS, S., "De gedwongen bijdrage in de kosten van de gemene afsluiting in de stad en ‘voorstad’", RABG 2013, afl. 2, 103-107
 • SCHOUPS, M. & SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.
 • SOMERS, M., “De stuiting van de verjaring door dagvaarding (voor een onbevoegde rechter): een stand van zaken”, RABG 2012, 1039 – 1045.
 • SOMERS, M., “Overheid, burenhinder en het algemeen belang – naar een meer concrete toetsingsnorm?” RABG 2011, 765-769.
 • SOMERS, M., “Commentaar bij art. 735-748bis, 793-801bis, 1050-1067bis, 1068-1072bis en 1140-1147 Ger.W.”, in P. DAUW, D. SCHEERS, B. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding Burgerlijk Procesrecht, Brussel, Larcier, 2011.
 • SOMERS, M. & KOHL, B., “Knelpunten bouwpromotieovereenkomst”, in A. VERBEKE en N. CARETTE (eds.), Knelpunten vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect, Antwerpen, Intersentia, 2011, 57-84.
 • SOMERS, M. & VERMEERSCH, R., “Mede-eigendom”, in S. VERBIEST (ed.), Wet & Duiding Bouwrecht, Brussel, Larcier, 2010.
 • SOMERS, M., “De gevolgen van het gerechtelijk akkoord, faillissement en bewarend beslag op de rechtstreekse vordering van de onderaannemer”, T.Aann. 2010, 68-75.
 • SOMERS, M. & SAGAERT, V., “Erfpacht, ontbinding en faillissement: een complexe trilogie”, T.Not. 2008, 78-96.
 • SOMERS, M. & GELDHOF, W., “Vervanging en indeplaatsstelling van de in gebreke blijvende schuldenaar. Artikelen 1143-1144 B.W. en artikel 20, §6 AAV als uitdrukking van een gemeen recht van contractuele eigenrichting?”, TBO 2008, 138-147.
 • SOMERS, M., “Programmawet van 27 april 2007. Registratie van aannemers: nieuwe regelgeving”, TBH 2007, 933-934.
 • SOMERS, M., “Registratie aannemers: nieuwe regelgeving”, www. mercatus.be.
 • SOMERS, M. & GELDHOF, W., “De buitengerechtelijke vervanging van de schuldenaar vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Handelskoop en aanneming zetten de toon”, TPR 2008, 511-553.

Conférences

 • SOMERS, M. et DE LEYN, J., orateurs: “Bouwfouten aansprakelijkheid en de praktische gevolgen bij een overheidsopdrachten”, By Experts, NH Collection Brussels Centre, Bruxelles, 10 octobre 2019.
 • SOMERS, M. et CARDONE, C., orateurs, Larcier, Intersentia en LegalNews.be, “De samenstelling van de prijs van een overheidsopdracht bij inschrijving en de herziening van de prijs tijdens de uitvoering van de opdracht”, Overheidsopdrachten anno 2019, Sint-Niklaas, 23 mai 2019.

 • LEMMENS, K. et SOMERS, M., orateurs: Confederatie Bouw, “Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten - Module 3: Uitvoering van de overheidsopdracht”, Antwerpen , 28 mai 2019.
 • SOMERS, M., LEMMENS, K. KRISTOF, H. et DE LEYN, J., orateurs: “Budgetvriendelijk investeren in een duurzamer gebouwenpatrimonium: het energieprestatiecontract (EPC) als contract van de toekomst”, Historical Wing in de Zoo van Antwerpen, 5 février 2019.

 • SOMERS, M. et DE LEYN, J., orateurs: “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”, Radisson Blu Astrid Hotel, Anvers, 31 janvier 2019.

 • SOMERS, M. et LEMMENS K., Cliëntenseminarie “Hoe om te gaan met afwijkingen van de vergunde toestand en verrassingen in de grond bij aannemingen en overheidsopdrachten van werken? Wie betaalt en bepaalt?”, 18 octobre 2018.

 • SOMERS, M., gastspreker over de Belgische Bouwgeschillenpraktijk voor het Magna Charta Bouwdiner, Academie voor de Rechtspraktijk, kasteel Waardenburg (Nederland) – 7 septembre 2017.
 • SOMERS, M. et WILLAERT, E., “Actualia privaat bouwrecht”, voordracht in het kader van de zomerlessen van de Orde van Advocaten Antwerpen, Antwerpen, 30 août 2017.
 • SOMERS M., “De tienjarige aansprakelijkheid”, studienamiddag actuele thema’s inzake privaat aannemingsrecht, Belgische Vereniging voor Bouwrecht, Bruxelles, 2017.
 • SOMERS M., SCHOUPS M., LEMMENS K., VAN VALCKENBORGH D., DE LEYN J., ADRIAENSSENS J. en CARDONE C., “Studiedag nieuwe wet overheidsopdrachten”, Schoups, 19 juin 2017.
 • SOMERS, M., studiecyclus "contractuele clausules", onderdeel aanneming, over schade- en vertragingsbedingen, georganiseerd door Intersentia, KU Leuven, 7 oktober 2014, en KU Leuven Kulak (Kortrijk), 14 oktober 2014.
 • SOMERS, M., “De Juristendagen”, voordracht over twee actuele topics in privaat bouwrecht (vorderingen van de verschillende actoren in het bouwproces en de rechtstreekse vordering van de onderaannemer), georganiseerd door M&D Seminars, Lanaken, 27 augustus 2013 en Lochristi, 21 augustus 2014.
 • SOMERS, M., SCHOUPS, M. & BUSSCHER, S. gastcollege "Juridische achtergrond en verantwoordelijkheden" binnen de postacademische opleiding "Verkeersveiligheidsauditor", Universiteit Gent
 • SOMERS, M., SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Gent
 • SOMERS, M., “Knelpunten bouwpromotie”, voordracht op het seminarie “Knelpunten Contractenrecht”, april - mei 2011, Leuven (KUL) en Kortrijk (KULAK).
 • SOMERS, M., “Overheid en burenhinder – status quaestionis”, voordracht op het seminarie “Juristenclub”, april – mei 2010, Story - Scientia, Gent en Leuven. Dezelfde voordracht werd tevens gegeven op vraag van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) in november 2010 te Gent.
 • SOMERS, M., “Registratie en erkenning van aannemers”, voordracht op het seminarie “Bouwrecht van A tot Z”, maart 2009, Infotopics, Sint-Niklaas.

Contact

Maarten Somers
t. +32 3 260 98 60
m. +32 476 842 181
f. +32 3 260 98 61
maarten.somers@schoups.be
°BV Maarten Somers - KBO 0832.335.818
linked in vcard