Avocats

Marco Schoups

Marco Schoups° est partner et administrateur délégué du cabinet d’avocats Schoups. Il est inscrit au Barreau d'Anvers et de Bruxelles.

Marco Schoups a fait ses études de droit et d'économie à l’Université Catholique de Louvain (KUL). Il a effectué son stage à Bruxelles et à Anvers. Il est avocat depuis 1987 et compte plus de trente ans d’expérience dans l’assistance des entreprises dans le cadre de procédures judiciaires et arbitrages, ainsi que concernant l'assistance en matière de contrats, de conseil juridique et de négociations. Il publie et donne régulièrement des conférences.

Marco Schoups est coprésident de l’Association Belge du Droit de la Construction, Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Anvers et administrateur délégué de la SCRL Schoups

Départements

Droit privé de la construction
Marchés publics et PPP
Droit de l'immobilier & du développement de projets immobiliers
Droit de l'environnement
Droit des assurances
Arbitrage, médiation & modes alternatifs de résolution des différends (ADR)

Curriculum

Formation :

 • Diplôme de droit, Université catholique de Louvain, 1986

Expérience :

 • Cabinet d’avocats Emmanuel de Cannart d'Hamale, Bruxelles (1986-1987)
 • Cabinet d’avocats Paul Speyer, Anvers (1987-1990)
 • Cabinet d’avocats Schoups (depuis 1990), associé
 • Assesseur juridique auprès de la Chambre d’arbitrage du bâtiment et de l’immobilier (vzw Arbitragekamer voor het Gebouw en het Vastgoed), Anvers (depuis 2000)

Langues :
Néerlandais, français, anglais

Publications

 • SCHOUPS, M. en VAN DEN BOS, P. “Het instellen van een rechtstreekse vordering” (note sous Bruxelles 1 december 2015 en Brussel 22 februari 2016), TBO 2017, afl. 5-6, 537-540.
 • SCHOUPS, M. et DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Anvers, Intersentia, 2017, 237-272.
 • SCHOUPS, M. et BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia et CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • SCHOUPS, M., en DE LEYN, J., “Recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten”, T. Aann. 2016, 222-241.
 • SCHOUPS, M. en DE LEYN, J., “De 30-dagentermijn voor klachten en verzoeken van de opdrachtnemer: MB 1977 en AAV 1996 vs.  AUR 2013” (noot onder Hof van Cassatie 10 september 2015 ), TBO 2016, afl. 4, 308-309.
 • BUSSCHER, S. en GOOSSENS, W., “De aannemingsovereenkomst”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Anvers, Die Keure en Intersentia, 2013, 743-786, 829-843.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K.  en MONTEYNE-JADOUL, V., “De uitvoering van overheidsopdrachten”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., (eds.), Handboek Bouwrecht deuxième édition revisité, Anvers, Die Keure en Intersentia, 2013, 313-359.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. et MONTEYNE-JADOUL, V., "Recours de l'adjudicataire contre les moyens d'action du pouvoir adjudicateur", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2013-2014, Bruxelles, EBP Publishers, 2014, 441-476.
   
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en VANSTEENKISTE, R., "De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2012-2013, Bruxelles, EBP Publishers, 2013, 639-672.
 • SCHOUPS, M. en SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2011-2012, Bruxelles, EBP Publishers, 2012, 684-701.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Het recht op schadevergoeding ingevolge de onderbreking van de opdracht van werken" (noot onder Rb. Bruxelles 11 mars 2011 et Namur 11 juin 2010), T. Aann. 2011, 288-295.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2010-2011, Bruxelles, EBP Publishers, 2011, 953-970.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten", TBO 2010, 83-99.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P.  et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2009-2010, Bruxelles, EBP Publishers, 2010, 823-836.
 • SCHOUPS, M., “Kort Geding en Bouwrecht”,  in X., Kort Geding, Gand, Larcier, 2009, 145-171.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Recente evoluties in de rechtspraak betreffende het nazicht, de verbetering, de regelmatigheid en de vergelijking van de prijzen van de offertes", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2008-2009, Bruxelles, EBP Publishers, 2009, 581-604.
 • SCHOUPS M. en LEMMENS K., "Naar een standaardisering van PPS-contracten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2007-2008, Bruxelles, EBP Publishers, 2008, 179-196.
 • SCHOUPS M. en LEMMENS K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2007, 35–77.
 • SCHOUPS, M. en DE SMEDT-QUINTELIER, CH., "Aanneming en aansprakelijkheid", in SROKA, S. en JUDO, F. (eds.), Bouwrecht in al zijn facetten, Een actuele stand van zaken, Gent, Larcier, 2006, 45-69.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K. “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”, in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A., (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2006, 67-124.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K. en FRANCK, I., “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten", in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2005, 183-214.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K., FRANCK, I. en FANTIN, S., “Wetsvoorstellen inzake het deskundigenonderzoek”, in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A., Jaarboek Bouwrecht, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2004, 103-133.
 • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2003, 1280 p.
 • SCHOUPS, M., Lid van de hoofdredactie van het “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed” (TBO).
 • SCHOUPS, M., “Minderwaarde, genotsderving, vetustiteit : definitie van de begrippen”, in De Lathouwer, R., Dewilde, G., Wagneur, M., Beke, J. (eds.), Handboek Bouwgebreken, Mechelen, Kluwer, 2001, bijdrage A3201.

Conférences

 • SCHOUPS, M. & ADRIAENSSENS, J., Orateurs: “National Tender Day”, Sheraton Airport Hotel Bruxelles, 25 octobre 2018.
 • SCHOUPS, M., Orateur: “Règlements contractuels des conflits techniques et juridiques en PPP et DBFMO” au colloque « L’expertise judiciaire dans la construction » 8 novembre 2016.
 • SCHOUPS, M., samen met DE LEYN, J.,  over wijzigingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten, National Tender Day, EBP, 2016.
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., “De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA Uitbating in de bouw”, de Confocus Rechtsdagen, georganiseerd door Confocus, 27 augustus 2014.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M., GOEDEME, B. en BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Leuven, 5 november 2013.
 • SCHOUPS, M., Spreker op de studienamiddag Nationale Confederatie Bouw dd. 21 juni 2013 over de nieuwe uitvoeringsregels overheidsopdrachten (NAUR).
 • SCHOUPS, M., Spreker op de National PPP Day – Construction Tender Day 4 juni 2013: "Varianten en opties bij de gunning van de opdrachten, onder de oude en de nieuwe wetgeving", Sheraton Hotel Brussel, georganiseerd door EBP
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Antwerpen, 30 mei 2013
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., gastcollege aan de Universiteit Gent, postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, 29 april 2013
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S. gastcollege "Juridische achtergrond en verantwoordelijkheden" binnen de postacademische opleiding "Verkeersveiligheidsauditor", Universiteit Gent
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Gent, 19 april 2013
 • SCHOUPS, M., Spreker op de studienamiddag Nationale Confederatie Bouw dd. 25 oktober 2012 over de nieuwe uitvoeringsregels overheidsopdrachten
 • SCHOUPS, M., Spreker op studienamiddag Conferentie Bouw Antwerpen, Masterclass Overheidsopdrachten dd. 22 oktober 2012 : "Vergissingen, leemten en tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten"
 • SCHOUPS, M., Spreker op de studiedag "Energieprestatieregelgeving en energieprestatiecertificaten in de praktijk", 6 juni 2012, Leuven met als onderwerp "Aansprakelijkheden EPB-verslaggever, architect, energiedeskundige, makelaar, bouwheer en eigenaar"
 • SCHOUPS, M, lezing op de lanceringsconferentie E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012, Brussel, 8 mei 2012 “Wijziging van Overheidsdopdrachten”.
 • SCHOUPS, M., Oplevering in DBFM-Overeenkomsten, voordracht op het colloquium "Opleveringsprocedures voor complexe bouwprojecten", 8 december 2011, VUB-ULB-ADEB-VBA
 • SCHOUPS, M. & LEMMENS, K., Sprekers op National Tender Day 2011, Brussels Sheraton Hotel, "De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten "
 • SCHOUPS, M., Spreker op het Colloquium Centrum voor Bouwrecht, Actuele evoluties in het bouwrecht, 1 juni 2010, K.U.Leuven, met als onderwerp "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten"
 • SCHOUPS, M., Spreker op de lanceringsconferentie E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, Brussel, 4 mei 2010, "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten"
 • SCHOUPS, M., Spreker op commissievergadering Nationale Confederatie Bouw, Juridische Commissie over de toepassing van de prijsherziening in overheidsopdrachten.
 • SCHOUPS, M., spreker op het congres Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, ingericht door de Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht : “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten : de standstillwetgeving in beweging”.
 • SCHOUPS, M., voorzitter studiedag Infotopics :”Bouwcontracten” 27 april 2007.
 • SCHOUPS, M., spreker op cyclus Permanente vorming VUB 22 maart 2007 :”Aanneming, onderaanneming en aansprakelijkheid”.
 • SCHOUPS, M., spreker op het congres Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, ingericht door de Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, op 28 september 2006 : “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”.
 • SCHOUPS, M., docent : “De aansprakelijkheid van de architect en de architectenvennootschap” in de lessenreeks ingericht door de Orde van Advocaten van de Balie te Antwerpen, augustus 2006.
 • SCHOUPS, M., voorzitter studiedag infotopics : “Bouwcontracten” 16 juni 2006.
 • SCHOUPS, M., voorzitter studiedag Infotopics :”Overheidsopdrachten” 17 mei 2006.
 • SCHOUPS, M., docent VZW Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (VIVO, “De Wet Breyne” 4 mei 2006.
 • SCHOUPS, M., spreker Studiedag Infotopics “Onteigeningen”, 9 maart 2006.
 • SCHOUPS, M., voorzitter studiedag Infotopics : “Bouwcontracten”, 4 oktober 2005.
 • SCHOUPS, M., lesgever VZW Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (Vivo) (“De ruilovereenkomst en de promotieruilovereenkomst”).
 • SCHOUPS, M., spreker op het congres Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, ingericht door Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, op 2 juni 2005 : “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten (1995-2005)”.
 • SCHOUPS, M., docent : “Deskundigenonderzoek” in de lessenreeks Permanente Vorming ingericht door de Jonge Balie te Dendermonde dd. 13 januari 2005.
 • SCHOUPS, M., docent : “Deskundigenonderzoek” in de lessenreeks ingericht door de Orde van Advocaten van de Balie te Antwerpen, augustus 2004.
 • SCHOUPS, M., spreker op het congres Jaarboek Bouwrecht 2003-2004, ingericht door Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, op 3 juni 2004 : “Wetsvoorstellen inzake deskundigenonderzoek.
 • SCHOUPS, M., docent Bouwrecht : “Aansprakelijkheid in het aannemings-recht” in de lessenreeks Permanente Vorming Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen.
 • SCHOUPS, M., spreker Syndicale Kamer der Bouwnijverheid, Th. Van Rijswijckplaats, Antwerpen m.b.t. Veiligheidscoördinator op Tijdelijke en Mobiele Werkplaatsen.

Contact

Marco Schoups
t. +32 3 260 98 60
m. +32 475 582 837
f. +32 3 260 98 61
marco.schoups@schoups.be
°BVBA Marco Schoups - KBO 0863.363.049
linked in vcard