Avocats

Céline Bimbenet

Céline Bimbenet° a obtenu son Master en Droit en 2015 (Université d’Anvers) et elle est inscrite au Barreau de la province d’Anvers.

Céline a rejoint le cabinet en novembre 2018 et elle se consacre principalement au département du Droit de l’environnement.

Départements

Droit de l'environnement

Curriculum

Formation:

  • Master en droit, Université d’Anvers, 2015

Expérience:

  • Cabinet d’avocats Verbist (2015- 2018)
  • UHasselt – collaborateur scientifique bénévole (depuis février 2017)
  • Cabinet d’avocats Schoups (depuis 2018)

Langues:
Néerlandais, français et anglais

Publications

  • BIMBENET, C., “De wederoverdracht van het restant: naar een versterkt recht van wederoverdracht voor de onteigende?”, TBO 2020, afl. 2, 179-183.

  • BIMBENET, C., “Struikel niet over de rooilijn”, TOO 2020, nr. 2, 220-222.

  • BIMBENET , C., De MEYST , D., SMET, S., THEUNIS , J., VANCLEEF , S.,  VANDERSTEEGEN, L., VERBIST, S. et VRANCKEN, M., “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2018”, TBP 2020, afl. 3, 107-148.
  • BIMBENET, C., “De vordering tot herziening: het zwaard van Damocles boven het hoofd van de onteigenende overheid”, TOO 2019, afl. 4, 416-418.
  • BIJNENS, D., BIMBENET, C., DECOCK, M., DE MEYST, D., FRANSEN, D., THEUNIS, J., VERBIST, S., De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2017, TBP 2019, afl. 4, 179-220.
  • VERBIST, S., BUGGENHOUDT, C. et BIMBENET, C., Het Vlaams Onteigeningsdecreet. Een kritische analyse voor overheid, eigenaar en magistraat, Brugge, die Keure, 2018, 240 p .

•     DE PRETER, F., SCHELSTRAETE, B. (eds.), EYSKENS, T., GEYSENS, J., SEBREGHTS, F., VAN LOMMEL, J., VERBIST, S. et BIMBENET, C., “De Codextrein 2017: een eerste analyse”, TROS 2018, 208 p.

•     VERBIST, S. et BIMBENET, C., “Het Vlaams Onteigeningsdecreet - vloek of zegen voor lokale besturen”, T.Gem. 2018, no. 1, 18-39.

•     VERBIST, S. et BIMBENET, C., “Administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de vereffening van vastgoed. Informeren en geïnformeerd worden, dat is de kwestie” dans: BRAECKMANS, H., STORME, M.E., TILLEMAN, B., VANANROYE, J. et VANMEENEN, M. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Antwerpen, Intersentia, 2017, 355-384.

•     VERBIST, S., JANSEN, R. et BIMBENET, C., “Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem” dans: VERSCHELDEN, G. (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 30, Brugge, die Keure, 2017, 1-72.

•     VERBIST, S. et BIMBENET, C., “Bodemsanering en onteigening: de toerekening van de saneringskosten op de onteigeningsvergoeding”, TBO 2017, no. 1, 5-19.

•     VERBIST, S. et BIMBENET, C., “Ruimtelijke ordening” dans: Ballon, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B. et VERBEKE, A.L. (eds.), Contractuele clausules. Koop – Onroerend Goed, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2016, 83-102.

•     VERBIST, S. et BIMBENET, C., “Rechtsbescherming in het kader van de omgevingsvergunning”, TBO 2016, 204-220.

•     VERBIST, S. et BIMBENET, C., “De besluitvormingsprocedure inzake complexe projecten en de invloed daarvan op de omgeving”, TMR 2016, 628-652.

•     BIMBENET, C., “Artikel 14 KB Uitvoering” dans: VAN GARSSE, S. (ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten, Brussel, Politeia, 2015, afl. 22, chapitre II/9-10.

•     BIMBENET, C., “Artikel 15 KB Uitvoering” dans: VAN GARSSE, S. (ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten, Brussel, Politeia, 2015, afl. 22, chapitre II/11-12.

Conférences

•     BIMBENET, C., “Praktijkopleiding op maat van de landmeter-expert - Sessie onteigening”, die Keure,  Gand, 5 décembre 2017 et 12 décembre 2017.

•     BIMBENET, C., “De onteigeningsvergoeding: een stand van zaken”, Studiedag Onteigening. Het nieuwe Onteigeningsdecreet voor Vlaanderen doorgelicht, IFE Benelux, Anvers, 27 avril 2017.

•     BIMBENET, C., “Rechtsbescherming in het kader van de omgevingsvergunning”, Studienamiddag: Vergunningen in het bouwrecht, Universiteit Hasselt, 12 mai 2016.

Contact

Céline Bimbenet
Advocaat
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
celine.bimbenet@schoups.be
Schoups
°BV Céline Bimbenet - KBO nummer 0731.736.029