Avocats

Dimitri Verhoeven

Dimitri Verhoeven est inscrit au Barreau d'Anvers depuis janvier 2017. Il est principalement actif au sein du département du droit privé de la construction et droit des assurances.

Départements

Droit privé de la construction
Marchés publics
Droit des assurances

Curriculum

Diploma’s:

 • Master en droit, Université Anvers, 2012

Professionele ervaring:

 • Vorser UAntwerpen,  2012 - 2016
 • Coordinateur general ALLIC (Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht), 2015 - présent
 • Gastprofessor Postgraduaat ALLIC, 2017 - présent
 • Navorser UAntwerpen, 2017 - present
 • Cabinet d’avocats Schoups, depuis 2017

Langues:
Néerlandais, français et anglais

Publications

 • VERHOEVEN, D., “De aansprakelijkheid van ‘aangemelde instanties’ m.b.t. gebrekkige medische hulpmiddelen” (noot onder HvJ 16 februari 2017), T.Gez. 2017-18, afl. 1, 29-31.
 • VERHOEVEN, D., “Maatregelen ter voorkoming en beperking van de schade” in T. Vansweevelt en B. Weyts (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Anvers, Intersentia, 2016, 459-478.
 • STRAETMANS, G. et VERHOEVEN, D., “Section V: Other EU Laws concerning similar issues” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 97-108.
 • STRAETMANS, G. et VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.C. Liable persons” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 61-72.
 • STRAETMANS, G. et VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.B. Notion of defectiveness” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 50-61.
 • STRAETMANS, G. et VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.A. Notion of product” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 40-50.
 • BUELENS, W. et VERHOEVEN, D., “Hervorming van het BW: wat het met samenloopverbod?”, De Juristenkrant 2016, ep. 332, 16.
 • VERHOEVEN, D., “Schade door implantaat: contractuele aansprakelijkheidsregeling nog te onduidelijk”, De Juristenkrant 2016, ep. 331, 4.
 • BUELENS, W. et VERHOEVEN, D., “De (on)zin van een samenloopverbod tussen de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid”, TBBR 2016, ep. 6, 314-333.
 • VERHOEVEN, D., “Potentiële gebreken in serieproducten: hoe ver reiken het gebrekkigheidsvereiste en het schadevereiste uit de Richtlijn Productaansprakelijkheid?”, (note d'observations sous HvJ 5 mars 2015), T.Gez. 2015-16, ep. 1, 49-59.
 • VERHOEVEN, D., “Productveiligheid en productaansprakelijkheid: krachtlijnen en toekomstperspectieven” in STEENNOT, R. et STRAETAMNS, G. (eds.), Wetboek Economisch Recht en bescherming van de consument, Anvers, Intersentia, 2015, 193-234.
 • BROECKX, N. et VERHOEVEN, D., “Transplanting diseases from organ donors in Western Europe: fault liability or strict liability?”, EJHL 2015, ep. 22, 207-238.
 • VERHOEVEN, D., “The duty to perform a patient recall”, Medicine and law 2014, vol. 33, ep. 2, 91-112.
 • VERHOEVEN, D., “De DES-slachtoffers en het Belgische aansprakelijkheidsrecht. Een confrontatie met verjaring, het foutbegrip, onzekere toekomstige schade en alternatieve causaliteit”, T.Gez. 2013-14, ep. 5, 140-167.
 • VERHOEVEN, D., “Krachtlijnen van een product recall”, DCCR 2013, ep. 100-101, 61-82.
 • VERHOEVEN, D., “Het in het verkeer brengen en traceren van (gebrekkige) producten”, (note d'observations sous Bergen 7 fevrier 2013), DCCR 2013, ep. 2, 85-104.
 • VERHOEVEN, D., “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de invoerder voor gebrekkige of onveilige gebreken” (note d'observations sous Brussel 16 janvier 2012), TBBR 2013, afl. 8, 429-436.
 • VERHOEVEN, D., “De bezitsbescherming van het recht van uitweg en doorgang: doorgehakte knopen terug vastgeknoopt” (note d'observations sous GwH 13 octobre 2011), TBO 2013, ep. 1, 16-23.
 • VERHOEVEN, D., “Aangifte van een misdrijf aan een gerechtelijke overheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid” (note d'observations sous Rb. Gent 14 octobre 2011), T.Gez. 2012-13, ep. 1, 27-33.
 • BENFQUIH, Y., DECKERS, K. et VERHOEVEN, D., “De motiveringsplicht in het Europees bestuursrecht”, TBP 2012, ep. 3, 136-158.
 • VAN NULAND, N., LEMMENS, K., VERBRAEKEN, J., VERHOEVEN, D. et VAN GENUGTEN, J., “Kroniek Europees overheidsopdrachtenrecht 2005 – juin 2011”, TBO 2011, ep. 5, 186-208.
 • VERHOEVEN, D., “Het redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van een product en het later ontstaan van gebreken in de Wet Productenaansprakelijkheid” (note d'observations sous Anvers 28 octobre 2009), TBBR 2011, ep. 8, 388-396.
 • VERHOEVEN, D., “Verslag studieavond Wet Medische ongevallen”, dans I. BOONE et S. LIERMAN (eds.), Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen, Anvers - Cambridge, Intersentia, 2011, 107-114.

Conférences

 • VERHOEVEN, D., orateur: ICAV II-congres “De Wet Productaansprakelijkheid: onbekend en/of onbemind?”, 2 décembre 2016, UGent.
 • VERHOEVEN, D., orateur: Wereldcongres Medisch Recht 2016 “Medical products and European Product Liability”, Los Angeles (VSA).
 • VERHOEVEN, D., orateur: congres “30 Years of European Product Liability”, “Topical issues in defectiveness”, 15 octobre 2015, Wroclaw (Polen).
 • VERHOEVEN, D., orateur: Wereldcongres Medisch Recht 2014 “Transplanting diseases from organ donors: negligence or strict liability?, Nusa-Dua (Bali)
 • VERHOEVEN, D., orateur: Doctoraatsseminarie ICAV “Productveiligheid, productaansprakelijkheid en product recall”, 19 décembre 2013, KU Leuven.
 • VERHOEVEN, D., orateur: Wereldcongres Medisch Recht 2012 “The duty to perform a patient recall”, Macéio (Brésil).

Contact

Dimitri Verhoeven
Advocaat
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
dimitri.verhoeven@schoups.be
linked in vcard