Lawyers

Geert De Buyzer

Geert De Buyzer° is a partner at Schoups.

Geert received his law degree in 2004 and a Second Master in economic law in 2005.

He joined the firm in October 2013, after having worked as a lawyer at Eubelius for eight years.  He is a member of the Antwerp Bar and for several years has exercised mandates as an assistant at the KULeuven and the UAntwerpen.

He concentrates primarily on Dispute Resolution and has extensive experience in that area. He also advises clients in the area of Company Law.

Curriculum

Education:

 • Law Degree, Catholic University of Leuven, 2004
 • Master in Economic Law, University of Brussels, 2005
 • Mediation in commercial matters, University of Antwerp (2019)

Practice:

 • Lawyer at Eubelius, 2005 - 2013
 • Lawyer at Schoups, since October 2013
 • Teaching assistant at the Institute of Civil Procedure, Catholic University of Leuven, 2009 - 2012

Language skills:
Dutch, English, French
 

Publications

 • DE BUYZER, G., “Een rondgang door het nieuwe bewijsrecht”, In Foro 2019, soon to be published.
 • DE BUYZER, G., “Het nieuwe vennootschapsrecht  Deel VI – Help ! Het rommelt in mijn vennootschap”, Pacioli 2019, afl. 487, 1-4.
 • DE RUYSSCHER, M., DE BUYZER, G. and COX, K., Arbitrage, Mechelen, Kluwer, 2019, 266 p.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C., DE BUYZER, G. and SAS, K., “Arbitrage en deskundigenonderzoek” in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIIII, Mechelen, Kluwer, 2018.
 • DE BUYZER, G. "Vennootschapsgeschillen onder het nieuwe WVV” in Reeks revolutie in het Belgisch vennootschapsrecht, Kluwer, 2018.
 • DE BUYZER, G., Arbitrage – “Algemene bepalingen” (art. 1676-1680 Ger.W.), “Rechtsmiddelen tegen de arbitrale uitspraak” (art. 1716-1718 Ger.W.) en “Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraken” (art. 1719-1721 Ger.W.), in Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018.
 • SCHOUPS, M. and DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237-272.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. and VAN RIEL, J., “Waardering van een vennootschap bij uittreding of uitsluiting. Artistieke vrijheid?”, Pacioli 2016, afl. 431, 4-8.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. and JORGENSEN, L., “Bijstand door accountants en advocaten op vennootschapsvergaderingen: toegang verboden?”, Pacioli 2016, afl. 426, 4-6.
 • DE BUYZER, G., “Bewijs van aannemingsovereenkomsten” (noot onder Brussel 18 maart 2014, 25 maart 2014 en 1 april 2014), TBO 2016, nr. 1, 45.
 • SCHOUPS, M. and DE BUYZER, G., “Construction disputes in Belgium – A call to think outside of the box”, Zeitschrift für Baurecht und Vergabewesen/Revue du droit de la construction et des marchés publics, 2015, 6, 319.
 • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M., and LEDENT-DE SMET, S., “Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-58.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C. , DE BUYZER, G. and VAN GOMPEL, H., “Arbitrage”, in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIII, Mechelen, Kluwer, 2014.
 • DE BUYZER, G. and SCHELLEKENS, L., “Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het eerlijk proces”, in  VAN ORSHOVEN, P. (ed.), Themis Gerechtelijk Recht, Brugge, Die Keure, 2010, 1-34.

Lectures

 • DE BUYZER, G., SCHOUPS, M. and GOEDEME, B., cliënt seminar: “Hete hangijzers in het bouwrecht”, Kasteel Den Brandt, Antwerp, 15 October 2019.
 • DE BUYZER, G. and SCHOUPS, M., “Het nieuwe bewijsrecht in vogelvlucht en de implicaties voor het deskundigenonderzoek”, ie-net ingenieursvereniging vzw, Antwerp, 19 June  2019.
 • DE BUYZER, G., “Dispute-wise ondernemen”, seminar for the practice group ADR of the Antwerp bar, 18 June 2019.
 • DE BUYZER, G. and SOMERS, M., “Geschillenbeslechting in private en publieke aanneming, studiedag ‘Van Aannemer over Ontwikkelaar tot Zaakvoerder’, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 6 June 2019.
 • DE BUYZER, G., “Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders”, BRICS Confederatie bouw, Antwerp, 6 May 2019.
 • DE BUYZER, G., DE LEYN, J. and BUSSCHER, S., sprekers: “FIDIC in Belgische context”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 25 April 2019.
 • DE BUYZER, G. and MERTENS, D., “Must-knows voor ondernemingen in 2019”, Schoups Kasteel Den Brandt, Antwerp, 19 February 2019.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. and VAN RIEL J., “Hervorming van het vennootschapsrecht: stand van zaken”, BIBF-IPCF, Aula Max Weber, Leuven, 23 November 2018.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. and VAN RIEL J., “Het nieuwe vennootschapsrecht op een need to know basis”, together with Federale Verzekeringen, Ant’Werk Business Center, Antwerp, 6 November 2018.
 • DE BUYZER, G., Bestuurdersaansprakelijkheid en andere vennootschapsconflicten, studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 October 2018.
 • DE BUYZER, G., “Een conflict binnen de vennootschap: wat nu?", client seminar Schoups, 22 February 2018.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. and SAS, K., “Geschillen binnen de vennootschap”, BAB-BKR Antwerp, 7 December 2017.
 • DE BUYZER, G., “Costs of Arbitration”, Brussels Arbitration School van de Association for International Arbitration, 2015, 2016, 2017.
 • SCHOUPS, M. and DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen, 2017.
 • DE BUYZER, G. and BATS, J. “Inning van schuldvorderingen”, client seminar Schoups, 2016.
 • DE BUYZER, G. and KOHL, B., “Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting in aannemingszaken”, Belgische Vereniging voor Bouwrecht en CEPANI40, 2016.
 • DE BUYZER, G., “Dispute-wise ondernemen”, client seminar Schoups, 2015.
 • DE BUYZER, G., “Construction Arbitration in Belgium”, Bocconi-university (Milaan), 2014.
 • DE BUYZER, G. and SCHELLEKENS, L., “Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het eerlijk proces”, Themis, Leuven, 2010.

Contact

Geert De Buyzer
t. +32 3 260 98 60
m. +32 496 435 633
f. +32 3 260 98 61
geert.de.buyzer@schoups.be
°BV GEDEB - KBO 0673.793.870
linked in vcard