Lawyers

Jan De Leyn

Jan De Leyn became a member the Bar of the Province of Antwerp in October 2013. He works primarily in the public procurement and PPP practice group.

Departments

Public Procurement Law and PPP
International Construction Contracts

Curriculum

Education:

 • Certificate of successful participation in the CBL International Oxford Summer Law School in cooperation with Oriel College (University of Oxford), 2012
 • Law Degree, Catholic University of Leuven, 2013

Practice:

 • Laureate moot court competition ‘Mertens de Wilmars’, Catholic University Leuven, 2012
 • Member of the editorial board (2011-2012) and Editor-in-Chief of the law review ‘Jura Falconis’
 • Law firm Schoups (since 2013)

Language skills:
Dutch, French, English

Publications

 • LEMMENS, K., DE LEYN, J. and VAN DAMME, S. “Under construction: transparantie en integriteit in de onderaannemingsketen bij overheidsopdrachten”, TBO 2018, 150-162.

 • LEMMENS, K. and DE LEYN, J., “Actualia: FIDIC bekent kleur”, TBO 2018, 15-16.
 • BUSSCHER, S. and DE LEYN, J., "Onderaanneming bij overheidsopdrachten van werken: een ingewikkelde driehoeksverhouding", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-17, EBP, Brussels, 983-1025.
 • SCHOUPS, M., en DE LEYN, J., “Recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten”, T. Aann. 2016, 222-241.

 

 • SCHOUPS, M. en DE LEYN, J., “De 30-dagentermijn voor klachten en verzoeken van de opdrachtnemer: MB 1977 en AAV 1996 vs.  AUR 2013” (noot onder Hof van Cassatie 10 september 2015 ), TBO 2016, afl. 4, 308-309.
 • LEMMENS, K., HEEB, C., en DE LEYN, J., “De problematiek van verstoringen van het economisch evenwicht bij PPS-contracten van lange duur”, jg. 14 nr. 2, 14 TBO 2016, 90-110.
 • LEMMENS, K., & DE LEYN, J., “De wetgeving overheidsopdrachten in beweging: terugblik en vooruitblik”, TBO 2015, 25-27.
 • LEMMENS, K., ONGENA, F., en DE LEYN, J.,, “De raamovereenkomst: een venster naar praktisch aanbesteden?”, Jaarboek Overheidsopdrachten 2013-2014, Brussel, EBP Publishers 2014, 385-412.

Lectures

 • DE LEYN, J., BUSSCHER, S.and DE BUYZER, G., sprekers: “FIDIC in Belgische context”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 25 April 2019.

 • DE LEYN, J., speaker: “Van de achtergrond naar de voorgrond: de onderaannemer in het nieuwe overheidsopdrachtenlandschap”, Conferentie Jonge Balie Kortrijk, Kortrijk, 23 April 2019.

 • DE LEYN, J., HECTORS, K., LEMMENS, K. and SOMERS, M.,  speakers: “Budgetvriendelijk investeren in een duurzamer gebouwenpatrimonium: het energieprestatiecontract (EPC) als contract van de toekomst”, Historical Wing in de Zoo van Antwerpen, 5 February 2019.

 • SOMERS, M. and DE LEYN, J., speakers: “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”, By Experts, Antwerp 31 January 2019.

 • LEMMENS, K. and DE LEYN, J., speakers : Confederatie Bouw, “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten”, Antwerp, 15 January 2019.

 • DE LEYN, J., WILLAERT, W. and HECTORS, K., speakers: “Up-to-date Vastgoedrecht 2018-1”, Lexalert, webinar, June 2018.

 • DE LEYN, J., speaker: “De nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving” georganiseerd door het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO) en Confederatie Bouw, 26 April 2018.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. and DE LEYN, J., speakers: "Voor de bouwsector: over onderaanneming, onderzoek en beoordeling van de offerte en schadeclaims", studiedag "Deep Dive", IBJ, 26 September 2017.

 • DE LEYN, J. and LEMMENS, K., over de belangrijkste wijzigingen inzake de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten, Healthcare Tender Day, EBP, 2017.

 • DE LEYN, J. and LEMMENS, K., over beroep op de draagkracht van derden en onderaannemers, National Tender Day, EBP, 2017.

 • DE LEYN, J., speaker “Het verloop van de procedure” studiedag “Praktijkgerichte analyse van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”, Schoups, Ter Elst, 15 June 2017.

 • DE LEYN, J. and BUSSCHER, S., over het verhalen van schade op derden: onderaannemers, leveranciers, nevenaannemers…, Insurance Day, EBP, 2017.

 • DE LEYN, J., samen met SCHOUPS, M., over wijzigingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten, National Tender Day, EBP, 2016.

 

 • DE LEYN, J., samen met SCHOUPS, M., over verrekeningen en schadeclaims, M&D Seminars, 2016.
 • DE LEYN, J., samen met HECTORS, K., en VERVENNE, H., over het juridisch kader en de contractuele elementen van een energieprestatiecontract, Vlaams Energiebedrijf, 2016.

Contact

Jan De Leyn
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
jan.de.leyn@schoups.be
linked in vcard