Lawyers

Siegfried Busscher

Siegfried Busscher° is a partner at Schoups.

Siegfried Busscher works in Real Estate and Construction Contract Law, with a preference for Private Construction Law, Public Procurements and Construction Contracts.

He is a member of the Bar of the Province of Antwerp.

Departments

Private Construction Law
Public Procurement Law and PPP
Real Estate & Project Development
Insurance Law
International Construction Contracts

Curriculum

Education:

 • Law Degree, University of Antwerp, 2007
 • Postgraduate in Real Estate 2010, University of Leuven, 2011

Practice:

 • Law firm Schoups, since 2007

Language skills:
Dutch, French, English

Publications

 • BUSSCHER, S. and DE LEYN, J., "Onderaanneming bij overheidsopdrachten van werken: een ingewikkelde driehoeksverhouding", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-17, EBP, Brussels, 983-1025.
 • SCHOUPS, M. and BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia and CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • BUSSCHER, S., "Meerwerken en wijzigingen", in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., and VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen and Cambridge, Intersentia, 2016, 117-147.
 • CARETTE, N. and BUSSCHER, S., "Onderaanneming", in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., and VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen and Cambridge, Intersentia, 2016, 51-83.
 • BUSSCHER, S., "Het bedingen van de onbeschikbaarheid van een schuldvordering van de onderaannemer op de hoofdaannemer" (noot onder Gent 9 november 2012), T.Aann. 2014, afl. 3, 265-280.
 • BUSSCHER, S. en GOOSSENS, W., “De aannemingsovereenkomst”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerp, published by Die Keure en Intersentia, 2013, 743-786, 829-843.
 • BUSSCHER S., “Vernietiging ongerechtvaardigde vertraging omzetting richtlijnen overheidsopdrachten” (noot onder Grondwettelijk Hof 16 juni 2011), TBO 2012, afl. 2, 63-65.
 • BUSSCHER S., “Vernietiging ongerechtvaardigde vertraging omzetting richtlijnen overheidsopdrachten” (noot onder Grondwettelijk Hof 16 juni 2011), TBO 2012, afl. 2, 63-65.

Lectures

 • BUSSCHER, S., DE BUYZER, G., BEVERS, G., MERTENS, D., HEEB, C., BATS, J., VAN RIEL, J., DECKERS, S., speakers: studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 October 2018.

 • BUSSCHER, B. speaker: “De verschillende vorderingsmogelijkheden in de bouwsector bij schadegevallen” EBP Insurance Day, Brussels (Thon Hotel) - 27 April 2017.
 • BUSSCHER, B. spreker: "Topics Bouwverzekeringen", cliëntenseminarie Schoups, Kasteel den Brandt – 20 oktober 2016.
 • BUSSCHER, S., studiedag "Verzekeren van bouwrisico's" over verzekeringen in de bouwsector en de actualia in de regelgeving en de rechtspraak, organised by EBP, 9 October 2014
 • BUSSCHER, S., studiecyclus "contractuele clausules", onderdeel aanneming, over clausules bij onderaanneming, organised by Intersentia, KU Leuven, 7 October 2014, and KU Leuven Kulak (Kortrijk), 14 October 2014.
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., “De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA Uitbating in de bouw”, de Confocus Rechtsdagen, organised by Confocus, 27 August 2014.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M., GOEDEME, B. en BUSSCHER, S., Colloquium organised by M & D Seminars on private construction contracts: liability and delays, Leuven, 5 November 2013.
 • BUSSCHER, S., spreker over de aansprakelijkheid van de algemene aannemer op een studiedag rond bouwknopen georganiseerd door de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) en het Technische Comité "Ruwbouw" van het WTCB, 6 november 2012

Contact

Siegfried Busscher
t. +32 3 260 98 60
m. +32 485 456 280
f. +32 3 260 98 61
siegfried.busscher@schoups.be
°BVBA Siegfried Busscher - KBO 0676.931.227
linked in vcard