Lawyers

Maarten Somers

Maarten Somers° is a partner at Schoups.

He is active in Property and Construction Law, both in Public and Private Law matters and Public Procurement Contracts & PPP. He is a member of the Antwerp Bar.

Maarten advises and represents clients both before courts and arbitral colleges and outside of them. He specialises in industrial disputes and real-estate operations.

Maarten worked for over 6 years at the Stibbe law firm in Brussels before joining the firm in September 2012.
In addition, Maarten was a teaching assistant in Property Law at the University of Antwerp for 5 years.

Departments

Private Construction Law
Public Procurement Law and PPP
Real Estate & Project Development

Curriculum

Education:

 • Law Degree, University of Antwerp, 2006

Practice:

 • Law firm Stibbe, 2006 - August 2012
 • Teaching assistant in property law at the University of Antwerp, 2007 - 2011
 • Editorial board member of the legal journal RABG (non-personal civil law section)
 • Law firm Schoups, since September 2012

Language skills
Dutch, French, English

Publications

 • SOMERS, M. and ADRIAENSSENS, J., “Deskundig maar onzeker… over onzekerheid in het advies van de gerechtsdeskundige en de beoordeling ervan door de rechter”, RABG 2017, 154-158.
 • SOMERS, M., “Commentaar bij mede-eigendom”, in DE GREVE, K., FORRIER, A. en HUBEAU, B. (eds), Wet & Duiding Huur, Brussels, published by Larcier, 2014
 • SOMERS, M., “Commentaar bij appartementsmede-eigendom”, in DE GREVE, K., FOURIE, C. en WYLLEMAN, A. (eds.), Wet & Duiding erfdienstbaarheden, Brussels, published by Larcier, 2014
 • SOMERS, M., "Commentaar bij art. 544, 577, 1779, 1787-1799 en 2270 B.W.", in SAGAERT, V. en VEREECKE, S. (eds.), Wet & Duiding Vastgoedmakelaar, Brussels, published by Larcier, 2013
 • SOMERS, M. & SCHEPENS, S., "De gedwongen bijdrage in de kosten van de gemene afsluiting in de stad en ‘voorstad’", RABG 2013, afl. 2, 103-107
 • SCHOUPS, M. & SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.
 • SOMERS, M., “De stuiting van de verjaring door dagvaarding (voor een onbevoegde rechter): een stand van zaken”, RABG 2012, 1039 – 1045.
 • SOMERS, M., “Overheid, burenhinder en het algemeen belang – naar een meer concrete toetsingsnorm?” RABG 2011, 765-769
 • SOMERS, M., “Commentaar bij art. 735-748bis, 793-801bis, 1050-1067bis, 1068-1072bis en 1140-1147 Ger.W.”, in P. DAUW, D. SCHEERS, B. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding Burgerlijk Procesrecht, Brussels, published by Larcier, 2011.
 • SOMERS, M. & KOHL, B., “Knelpunten bouwpromotieovereenkomst”, in A. VERBEKE en N. CARETTE (eds.), Knelpunten vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect, Antwerp, published by Intersentia, 2011, 57-84.
 • SOMERS, M. & VERMEERSCH, R., “Mede-eigendom”, in S. VERBIEST (ed.), Wet & Duiding Bouwrecht, Brussels, published by Larcier, 2010.
 • SOMERS, M., “De gevolgen van het gerechtelijk akkoord, faillissement en bewarend beslag op de rechtstreekse vordering van de onderaannemer”, T.Aann. 2010, 68-75.
 • SOMERS, M. & SAGAERT, V., “Erfpacht, ontbinding en faillissement: een complexe trilogie”, T.Not. 2008, 78-96.
 • SOMERS, M. & GELDHOF, W., “Vervanging en indeplaatsstelling van de in gebreke blijvende schuldenaar. Artikelen 1143-1144 B.W. en artikel 20, §6 AAV als uitdrukking van een gemeen recht van contractuele eigenrichting?”, TBO 2008, 138-147.
 • SOMERS, M., “Programmawet van 27 april 2007. Registratie van aannemers: nieuwe regelgeving”, TBH 2007, 933-934.
 • SOMERS, M., “Registratie aannemers: nieuwe regelgeving”, www. mercatus.be
 • SOMERS, M. & GELDHOF, W., “De buitengerechtelijke vervanging van de schuldenaar vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Handelskoop en aanneming zetten de toon”, TPR 2008, 511-553.

Lectures

 • SOMERS, M., gastspreker over de Belgische Bouwgeschillenpraktijk voor het Magna Charta Bouwdiner, Academie voor de Rechtspraktijk, kasteel Waardenburg (Nederland) – 7 September 2017.
 • SOMERS, M. and WILLAERT, E., “Actualia privaat bouwrecht”, voordracht in het kader van de zomerlessen van de Orde van Advocaten Antwerpen, Antwerpen, 30 August 2017.
 • SOMERS M., “De tienjarige aansprakelijkheid”, studienamiddag actuele thema’s inzake privaat aannemingsrecht, Belgische Vereniging voor Bouwrecht, Brussels, 2017.
 • SOMERS M., SCHOUPS M., LEMMENS K., VAN VALCKENBORGH D., DE LEYN J., ADRIAENSSENS J. en CARDONE C., “Studiedag nieuwe wet overheidsopdrachten”, Schoups, 19 June 2017.
 • SOMERS, M., studiecyclus "contractuele clausules", onderdeel aanneming, over schade- en vertragingsbedingen, georganiseerd door Intersentia, KU Leuven, 7 oktober 2014, en KU Leuven Kulak (Kortrijk), 14 oktober 2014.
 • SOMERS, M., “De Juristendagen”, voordracht over twee actuele topics in privaat bouwrecht (vorderingen van de verschillende actoren in het bouwproces en de rechtstreekse vordering van de onderaannemer), georganiseerd door M&D Seminars, Lanaken, 27 augustus 2013 en Lochristi, 21 augustus 2014.
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., lecturer at the University of Gent, postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, 29 April 2013
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Colloquium organised by M&D on private construction contracts: liability and delays, Gent, 19 April 2013
 • SOMERS, M., “Knelpunten bouwpromotie”, speaker at the seminar about “Knelpunten Contractenrecht”, April - May 2011, Leuven (KUL) en Kortrijk (KULAK)
 • SOMERS, M., “Overheid en burenhinder – status quaestionis”, speaker at the seminar about “Juristenclub”, April – May 2010, Story - Scientia, Gent and Leuven. Dezelfde voordracht werd tevens gegeven op vraag van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) in november 2010 te Gent.
 • SOMERS, M., “Registratie en erkenning van aannemers”, speaker at the seminar about “Bouwrecht van A tot Z”, March 2009, Infotopics, Sint-Niklaas.

Contact

Maarten Somers
t. +32 3 260 98 60
m. +32 476 842 181
f. +32 3 260 98 61
maarten.somers@schoups.be
°BVBA Maarten Somers - KBO 0832.335.818
linked in vcard