Lawyers

Maarten Somers

Maarten Somers° is a partner at Schoups.

He is active in Property and Construction Law, both in Public and Private Law matters and Public Procurement Contracts & PPP. He is a member of the Bar of the province of Anwerp.

Maarten advises and represents clients both before courts and arbitral colleges and outside of them. He specialises in industrial disputes and real-estate operations.

Maarten worked for over 6 years at the Stibbe law firm in Brussels before joining the firm in September 2012.
In addition, Maarten was a teaching assistant in Property Law at the University of Antwerp for 5 years.

Curriculum

Education:

 • Law Degree, University of Antwerp, 2006

Practice:

 • Law firm Stibbe, 2006 - August 2012
 • Teaching assistant in property law at the University of Antwerp, 2007 - 2011
 • Editorial board member of the legal journal RABG (non-personal civil law section)
 • Law firm Schoups, since September 2012

Language skills
Dutch, French, English

Publications

 • SOMERS, M., HECTORS, K., HEEB, C., “Wegwijs in assistentiewoningen: vergunningen en projectstructuur, TBO 2018, 3-14.

 • SOMERS, M. and ADRIAENSSENS, J., “Deskundig maar onzeker… over onzekerheid in het advies van de gerechtsdeskundige en de beoordeling ervan door de rechter”, RABG 2017, 154-158.
 • SOMERS, M., “Commentaar bij mede-eigendom”, in DE GREVE, K., FORRIER, A. en HUBEAU, B. (eds), Wet & Duiding Huur, Brussels, published by Larcier, 2014
 • SOMERS, M., “Commentaar bij appartementsmede-eigendom”, in DE GREVE, K., FOURIE, C. en WYLLEMAN, A. (eds.), Wet & Duiding erfdienstbaarheden, Brussels, published by Larcier, 2014
 • SOMERS, M., "Commentaar bij art. 544, 577, 1779, 1787-1799 en 2270 B.W.", in SAGAERT, V. en VEREECKE, S. (eds.), Wet & Duiding Vastgoedmakelaar, Brussels, published by Larcier, 2013
 • SOMERS, M. & SCHEPENS, S., "De gedwongen bijdrage in de kosten van de gemene afsluiting in de stad en ‘voorstad’", RABG 2013, afl. 2, 103-107
 • SCHOUPS, M. & SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.
 • SOMERS, M., “De stuiting van de verjaring door dagvaarding (voor een onbevoegde rechter): een stand van zaken”, RABG 2012, 1039 – 1045.
 • SOMERS, M., “Overheid, burenhinder en het algemeen belang – naar een meer concrete toetsingsnorm?” RABG 2011, 765-769
 • SOMERS, M., “Commentaar bij art. 735-748bis, 793-801bis, 1050-1067bis, 1068-1072bis en 1140-1147 Ger.W.”, in P. DAUW, D. SCHEERS, B. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding Burgerlijk Procesrecht, Brussels, published by Larcier, 2011.
 • SOMERS, M. & KOHL, B., “Knelpunten bouwpromotieovereenkomst”, in A. VERBEKE en N. CARETTE (eds.), Knelpunten vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect, Antwerp, published by Intersentia, 2011, 57-84.
 • SOMERS, M. & VERMEERSCH, R., “Mede-eigendom”, in S. VERBIEST (ed.), Wet & Duiding Bouwrecht, Brussels, published by Larcier, 2010.
 • SOMERS, M., “De gevolgen van het gerechtelijk akkoord, faillissement en bewarend beslag op de rechtstreekse vordering van de onderaannemer”, T.Aann. 2010, 68-75.
 • SOMERS, M. & SAGAERT, V., “Erfpacht, ontbinding en faillissement: een complexe trilogie”, T.Not. 2008, 78-96.
 • SOMERS, M. & GELDHOF, W., “Vervanging en indeplaatsstelling van de in gebreke blijvende schuldenaar. Artikelen 1143-1144 B.W. en artikel 20, §6 AAV als uitdrukking van een gemeen recht van contractuele eigenrichting?”, TBO 2008, 138-147.
 • SOMERS, M., “Programmawet van 27 april 2007. Registratie van aannemers: nieuwe regelgeving”, TBH 2007, 933-934.
 • SOMERS, M., “Registratie aannemers: nieuwe regelgeving”, www. mercatus.be
 • SOMERS, M. & GELDHOF, W., “De buitengerechtelijke vervanging van de schuldenaar vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Handelskoop en aanneming zetten de toon”, TPR 2008, 511-553.

Lectures

 • SOMERS, M. and CARDONE, C., speakers, Larcier, Intersentia en LegalNews.be, “De samenstelling van de prijs van een overheidsopdracht bij inschrijving en de herziening van de prijs tijdens de uitvoering van de opdracht”, Overheidsopdrachten anno 2019, Sint-Niklaas, 23 May 2019.

 • SOMERS, M. andDE LEYN, J., speakers: “Bouwfouten aansprakelijkheid en de praktische gevolgen bij een overheidsopdrachten”, By Experts, NH Collection Brussels Centre, Brussels, 10 October 2019.
 • LEMMENS, K. and SOMERS, M., speakers: Confederatie Bouw, “Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten - Module 3: Uitvoering van de overheidsopdracht”, Antwerpen , 28 May 2019.
 • SOMERS, M., LEMMENS, K. KRISTOF, H. and DE LEYN, J., speakers: “Budgetvriendelijk investeren in een duurzamer gebouwenpatrimonium: het energieprestatiecontract (EPC) als contract van de toekomst”, Historical Wing in de Zoo van Antwerpen, 5 February 2019.

 • SOMERS, M. and DE LEYN, J., speakers: “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”, Radisson Blu Astrid Hotel, Antwerp 31 January 2019.

 • SOMERS, M. and LEMMENS K., Cliëntenseminarie “Hoe om te gaan met afwijkingen van de vergunde toestand en verrassingen in de grond bij aannemingen en overheidsopdrachten van werken? Wie betaalt en bepaalt?”, 18 October 2018.

 • SOMERS, M., gastspreker over de Belgische Bouwgeschillenpraktijk voor het Magna Charta Bouwdiner, Academie voor de Rechtspraktijk, kasteel Waardenburg (Nederland) – 7 September 2017.
 • SOMERS, M. and WILLAERT, E., “Actualia privaat bouwrecht”, voordracht in het kader van de zomerlessen van de Orde van Advocaten Antwerpen, Antwerpen, 30 August 2017.
 • SOMERS M., “De tienjarige aansprakelijkheid”, studienamiddag actuele thema’s inzake privaat aannemingsrecht, Belgische Vereniging voor Bouwrecht, Brussels, 2017.
 • SOMERS M., SCHOUPS M., LEMMENS K., VAN VALCKENBORGH D., DE LEYN J., ADRIAENSSENS J. en CARDONE C., “Studiedag nieuwe wet overheidsopdrachten”, Schoups, 19 June 2017.
 • SOMERS, M., studiecyclus "contractuele clausules", onderdeel aanneming, over schade- en vertragingsbedingen, georganiseerd door Intersentia, KU Leuven, 7 oktober 2014, en KU Leuven Kulak (Kortrijk), 14 oktober 2014.
 • SOMERS, M., “De Juristendagen”, voordracht over twee actuele topics in privaat bouwrecht (vorderingen van de verschillende actoren in het bouwproces en de rechtstreekse vordering van de onderaannemer), georganiseerd door M&D Seminars, Lanaken, 27 augustus 2013 en Lochristi, 21 augustus 2014.
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., lecturer at the University of Gent, postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, 29 April 2013
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Colloquium organised by M&D on private construction contracts: liability and delays, Gent, 19 April 2013
 • SOMERS, M., “Knelpunten bouwpromotie”, speaker at the seminar about “Knelpunten Contractenrecht”, April - May 2011, Leuven (KUL) en Kortrijk (KULAK)
 • SOMERS, M., “Overheid en burenhinder – status quaestionis”, speaker at the seminar about “Juristenclub”, April – May 2010, Story - Scientia, Gent and Leuven. Dezelfde voordracht werd tevens gegeven op vraag van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) in november 2010 te Gent.
 • SOMERS, M., “Registratie en erkenning van aannemers”, speaker at the seminar about “Bouwrecht van A tot Z”, March 2009, Infotopics, Sint-Niklaas.

Contact

Maarten Somers
t. +32 3 260 98 60
m. +32 476 842 181
f. +32 3 260 98 61
maarten.somers@schoups.be
°BV Maarten Somers - KBO 0832.335.818
linked in vcard