Lawyers

Dave Mertens

Dave Mertens° is a partner at Schoups. He is a member of the Antwerp Bar.

Dave Mertens publishes and lectures regularly on distribution law and market practices. Within the firm he specializes in this field. He also holds a part-time position at the  Law Faculty of the University of Antwerp. From 2012 until 2018 he taught “Comparative, European and International Trade Law” to 1st and 2nd master students as a guest lecturer.

Dave joined the firm in 2004 till 2005. From 2005 till 2010 Dave obtained his doctorate with a thesis on “Protection of Goodwill”. In 2010 he rejoined the firm.

He is active in Dutch, English and French.

Departments

Public Procurement Law and PPP
Business law
Real Estate & Project Development
Privacy and Data Protection

Curriculum

Education:

 • Law Degree, University of Antwerp, 2000
 • European Master in Law and Economics (LL.M), Universiteit Hamburg, 2004
 • Doctoral degree in Law (Ph. D.), University of Antwerp, 2010

Practice:

 • Law firm Linklaters De Bandt, Litigation, 2000-2003
 • Law firm Schoups, 2004 - 2005 and 2010 - present
 • Law Faculty of the University of Antwerp, 2005 - present
 • Member of the editorial board of Rechtskundig Weekblad (Section Commercial, Economic and Fiscal Law), 2012 - present

Language skills:
Dutch, English, French

Publications

 • Mertens D. and BATS J., “Het Insolventierecht” in Dé Gids voor vennootschappen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 791-826
 • MERTENS D., “Hervorming van het ondernemingsrecht op kruissnelheid. De ‘kooplieden’ zijn weldra voltooid verleden tijd.”, Pacioli 2018/468, 7-10.
 • MERTENS, D., “Distributie (handelscontracten)” in HOUBEN, R., STRAETMANS, G., VAN ZIMMEREN, E. and VANHEES, H. (eds.), Mode en recht, Antwerp, Intersentia, 2018, p. 247-274.
 • MERTENS, D. and BATS J., “Het nieuwe Insolventierecht is in aantocht”, Pacioli 2017/453, 1-7.
 • MERTENS, D., “De bijkomende schadevergoeding voor de handelsagent. Eindelijk uitgeklaard?” (note under HvJ 3 December 2015), RW 2016-17, 1184-1187.
 • MERTENS, D., “Artikel 104-109 WER”, Comm.Handel., Mechelen, Kluwer, 2016, ep. 73 56 p.
 • MERTENS, D., “De nietigheid onder de Wet Precontractuele Informatie: streng of rechtvaardig?” (note under Cass. 17 September 2015), RABG 2016, 675-683.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS, G. and STUYCK, J. (eds.), Commercial Practices, Gent, Larcier, 2015, 197-204.
 • BEVERS, G., MERTENS, D. and SOL, L., “Aandachtspunten en tips bij het opstellen van managementovereenkomsten”, Pacioli 2015/409, 4-7.
 • MERTENS, D., “Het niet-concurrentiebeding: het mag ietsje meer zijn” (note under Cass. 23 January 2015), DAOR 2015,115, 18-23.
 • MERTENS, D., “Een cliënteelvergoeding naar gemeen recht? Het geval van de zgn. ‘uitbatingsvergoeding’” (note under Gent 7 January 2015), RW 2015-16, 545-549.
 • MERTENS, D. and PONET, B., “Commerciële contracten en precontractuele informatie” in CBR Jaarboek 2013-2014, Antwerp, Intersentia, 2014, 237-317.
 • MERTENS, D., “Franchise- en distributieovereenkomsten” in COUWENBERG E., HANSEBOUT A. and VANFRAECHEM L. (eds.), Wet en duiding IPR, Brussels, Larcier, 2014, 463-464.
 • MERTENS, D., “Bedrog met (internet)gidsen en reclameronselarij” (note under Voorz. Kh. Hasselt 14 September 2012), RW 2013-14, 1072-1075.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS G. and STUYCK J. (eds.), Commercial Practices, Brussels, Larcier, 2014, 187-193.
 • MERTENS, D., “Optieovereenkomst, voorkooprecht en voorkeurrecht” in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE A.L. e.o. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerp, Intersentia, 2013, 871-885.

 • MERTENS, D., “Over de toepassing van het Europese en Belgische mededingingsrecht door de feitenrechter en de beperkende werking van het mededingingsrecht” (note under Luik 28 February 2011), DAOR 2012, epl. 102, 249-256.
 • MERTENS, D., “Handelsagentuur en arbitrage” (note under Cass. 3 November 2011), RW 2011-12, 1647-1650.
 • MERTENS, D., “De Belgische sperperioderegeling. Uitstel van executie?’ (note under HvJ 30 June 2011), RW 2011-12, 1509-1511.
 • MERTENS, D., “De architect, landmeter en notaris onderworpen aan de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen uit de Wet Marktpraktijken? De vrije beroepsbeoefenaar is steeds meer gewoon ‘onderneming’” (note under GwH 6 April 2011), TBO 2012, 18-21.
 • MERTENS, D., “Onrechtmatige Mededinging. Art. 95 WMPC” in Jura Falconis Libri 16, De wet marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Antwerp, published by Intersentia, 2012, 93-123.
 • MERTENS, D., “Mag de vrije beroepsbeoefenaar eindelijk gewoon ‘onderneming’ heten?” (note under GwH 6 April 2011), RW 2011-2012, 905-910.
 • MERTENS, D., “« rouwgeld » verder geduid en (een beetje) uitgeklaard” (note under Cass. 26 April 2010), RW 2011-12, 697-700.
 • MERTENS, D. en STRAETMANS G., "Vrijheid van ondernemen" in Ondernemingsrecht, Beginselen van Belgisch Privaatrecht XIII, Mechelen, published by Kluwer, 2011, 65-92
 • MERTENS, D., “Het Hof van Cassatie over ‘parasitaire mededinging’ en ‘aanhaking’. Scherpstelling of genadeschot?” (noot onder Cass. 29 mei 2009), RW 2010-2011, 1562-1566
 • MERTENS, D. “Bescherming van cliënteel”, RW 2010-2011, 1458-1468
 • MERTENS, D., “Over de arbitreerbaarheid van concessiegeschillen. Eindelijk een uitgemaakte zaak?” (noot onder Cass. 14 januari 2010), RW 2010-2011, 1087-1091
 • MERTENS, D., Bescherming van cliënteel, Antwerp, published by Intersentia, 2011, xxvi+784p.
 • MERTENS, D., “Bandeloze billijkheid. Vijf bemerkingen bij de toepassing van art. 2 en 3 Alleenverkoopwet” (noot onder Cass. 14 januari 2010), RW 2010-2011, 802-805
 • MERTENS, D. en PONET, B., “Actualia Handelstussenpersonen” in CBR Jaarboek 2010-2011, Antwerp, publishd by Intersentia, 2011, 283-369
 • MERTENS, D., “Verrijking zonder oorzaak kan geen substituut zijn voor een wettelijke of conventionele cliënteelvergoeding” (noot onder Antwerpen 7 januari 2010), RW 2010-2011, 237-240
 • MERTENS, D., “Verrijking zonder oorzaak kan geen substituut zijn voor een wettelijke of conventionele cliënteelvergoeding” (noot onder Antwerpen 7 januari 2010), RW 2010-2011, 237-240
 • MERTENS, D., Vrije en eerlijke mededinging en de bescherming van inspanningen buiten het (intellectuele) eigendomsrecht, University of Antwerp, 2010, 657p. (Doctoral thesis)
 • MERTENS, D., “Sluiten een ‘ernstige tekortkoming’ en een (beperkte) opzeggingstermijn elkaar ipso facto uit?” (noot onder Kh. Brussel 30 juni 2008), RAGB 2010, 1013-1015
 • MERTENS, D.,“Over onrechtmatige afwerving van cliënteel. Veel geblaat, weinig wol.”(noot onder Kh. Dendermonde 15 oktober 2009), RW 2011-2012, 1137-1140
 • MERTENS, D.,“De uitwinningsvergoeding van de handelsagent en de invloed van rechtmatige mededinging” (noot onder Cass. 5 november 2009), RW 2009-10, 1781-1784
 • MERTENS, D., “Over het globale karakter van de billijke bijkomende vergoeding van de exclusieve concessiehouder” (noot onder Cass. 20 juni 2008), RW 2009-10, 34-36
 • MERTENS, D., “Draagwijdte Alleenverkoopwet verder beperkt” (noot onder Cass. 28 februari 2008), RW 2008-09, 752-754
 • MERTENS, D., “Werd vervolgd. De uitwinningsvergoeding wanneer de agent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Cass. 15 mei 2008), TBH 2009, 248-258
 • MERTENS, D., “Over het globale karakter van de billijke bijkomende vergoeding van de exclusieve concessiehouder” (noot onder Cass. 20 juni 2008), RW 2009-10, 34-36
 • MERTENS, D., “Draagwijdte Alleenverkoopwet verder beperkt” (noot onder Cass. 28 februari 2008), RW 2008-09, 752-754
 • MERTENS, D., “Werd vervolgd. De uitwinningsvergoeding wanneer de agent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Cass. 15 mei 2008), TBH 2009, 248-258
 • MERTENS, D., “Welke schade vergoedt de bijkomende vergoeding van de handelsagent?” (noot onder Brussel 19 maart 2008), RW 2008-09, 1693-1697
 • MERTENS, D., “De beëindiging van de handelsagentuur wegens voortdurende ernstige tekortkoming.” (noot onder Cass. 8 november 2007), RW 2008-09, 277-279
 • MERTENS, D., “Voodoopraktijken in het verbintenissenrecht. De bevoegdheid van de rechter in kort geding om eenzijdig beëindigde overeenkomsten van onbepaalde duur te doen ‘herleven’” (noot onder Gent 26 juni 2006), RW 2007-08, 825-829
 • MERTENS, D., “De Europese dienstenrichtlijn en haar invloed op het onderwijs”, TORB 2007, nr. 2/3/4, 302-314
 • MERTENS, D., “De Alleenverkoopwet: geen ‘Belgisch recht’” (noot onder Cass. 6 april 2006), RW 2006-07, 447-450
 • MERTENS, D., “Cliënteel als mensenrecht. Goodwill beschermd door artikel 1, Eerste Protocol EVRM”, CJ 2006, nr. 4-5, 61-65
 • MERTENS, D., “De nieuwe Wet Precontractuele Informatie doorgelicht”, in STRAETMANS G. en MERTENS D. (eds.), Actualia Handelstussenpersonen, Antwerp, published by Intersentia, 2006, 1-49
 • MERTENS, D., “Het strafbeding is dood. Lang leve het strafbeding!” (noot onder Cass. 22 oktober 2004), RW 2005-2006, 460-462
 • STRAETMANS, G. & MERTENS, D., (eds.), Actualia Handelstussenpersonen, Antwerp, published by Intersentia, 2006, 158p.
 • MERTENS, D.,  “Artikel 2 Alleenverkoopwet. Begroting in abstracto of in concreto. Een achterhaalde discussie.” (noot onder Cass. 7 april 2005), RW 2005-06, 1176-1179
 • MERTENS, D., “Uitlokking, privé-detectives en het bewijs in handelszaken” (noot onder Antwerpen 27 juni 2005), RW 2005-06, 1509-1511
 • MERTENS, D., “Houd de dief! De uitwinningsvergoeding wanneer de handelsagent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Kh. Brussel 27 november 2003), TBH 2005, 982-984
 • MERTENS, D., “Huurschade en de plaatsbeschrijving bij (her)nieuw(d)e huur” (noot onder Cass. 3 juni 2004), RW 2004-05, 1144-1145

Lectures

 • MERTENS, D. and BATS, J. Sprekers “De hervormingen in het nieuwe insolventierechtop”, M&D Seminars, Domein De Vesten (Laakdal), 6 juli 2018.

 • MERTENS, D. “Distributie (handelscontracten)”, Permanente vorming : Mode en Recht, Bibliotheek Balie Antwerpen, 8 maart 2018.
 • MERTENS, D., Spreker  “Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie”, M&D Seminars – Sint-Niklaas, 8 februari 2018
 • MERTENS, D. and COCKX, S., “Winterles General Data Protection Regulation”, Balie Antwerpen, 10 januari 2018.
 • MERTENS D. en E. WILLAERT, Sprekers “Handelshuur en Pop-up”, M&D Seminars – Groot-Bijgaarden, 28 november 2017.
 • MERTENS, D. and BATS, J. "Het nieuwe insolventierecht: een praktijkgerichte analyse", Schoups, Kasteel Den Brandt, 7 November 2017
 • MERTENS, D. and COCKX, S., "GDPR – bent u er klaar voor?", seminar Schoups, Kasteel Den Brandt, 5 October 2017.
 • MERTENS, D. and COCKX, S., Speakers at seminar “E-commerce juridisch en fiscaal”, “E-commerce Webshops”, BAB-BKR Antwerp, 11 May 2017.
 • MERTENS, D. and COCKX, S., “Zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten – tips & tricks”, seminar Schoups, 27 April 2017
 • MERTENS, D. “Ins & Outs handelsagentuur”, Schoups, 9 maart 2017
 • MERTENS, D., Spreker: “Distributie (handelscontracten), studiedag Mode & Recht, Intersentia, 14 december 2016.
 • MERTENS, D. Expert: Hoorzitting Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de overdracht en modernisering van de Handelshuurwet, 20 October 2016.
 • MERTENS, D. en WILLAERT, E.: "Handelshuur & Pop-up", cliëntenseminarie Schoups, Kasteel den Brandt – 22 september 2016.
 • MERTENS, D., “Uitdagingen bij de reorganisatie van een distributienetwerk”, Contrast Law Seminars, 25 May 2016.
 • MERTENS, D., “Ins & outs van distributiecontracten”, Contrast Law Seminars, 22 October 2015.
 • MERTENS, D., Speaker with D. DELARUE. “WER: highlights marktpraktijken en raadvlakken IP", seminar Schoups, 24 May 2015.
 • MERTENS, D., speaker: "Commerciële contracten en precontratuele informatie", studieavond UAntwerpen (CBR) - 11 March 2014 en UGent (Gandaius) - 13 March 2014
 • MERTENS, D., Speaker: “Cliënteelbescherming en handelstussenpersonen”, Studiedag Bescherming van cliënteel - organised by M&D Seminars - Ekeren- 17 November 2011
 • MERTENS, D.,  Speaker:  “Cliënteelbescherming en handelstussenpersonen”, Studiedag Bescherming van cliënteel - organised by M&D Seminars - Gent - 7 June 2011
 • MERTENS, D., Speaker, "Onrechtmatige Mededinging. Artikel 95 WMPC",  De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming: één jaar toepassing, Jura Falconis – Leuven, 24 May 2011.
 • MERTENS, D.,  Speaker:  'Actualia handelstussenpersonen', CBR Studieavond 5, 5 April 2011 (Antwerp) en 7 April 2011 (Gent)
 • MERTENS, D., Speaker: “Handelstussenpersonen. Kwalificatie en belangrijkste verschillen”, Balielunch Conferentie van de Jonge Balie van Oudenaarde - 16 March 2011
 • MERTENS, D., Speaker: “Actua handelsrecht en aandachtspunten onrechtmatige mededinging B2B”, at Kluwer Legal Summer 2010, 24 August2010
 • MERTENS, D., Speaker: “De nieuwe wet precontractuele informatie doorgelicht’, op het Colloquium Actualia Handelstussenpersonen ingericht door ECOVEN (University of Antwerp), 17 March 2005

Contact

Dave Mertens
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
dave.mertens@schoups.be
Bv ovv BVBA Dave Mertens - KBO 0698.938.052
linked in vcard