Lawyers

Dave Mertens

Dave Mertens° is a partner at Schoups. He is a member of the Bar of the Province of Antwerp.

Dave Mertens publishes and lectures regularly on distribution law market practices and insolvency. Within the firm he specializes in this field. He also holds a part-time position at the  Law Faculty of the University of Antwerp. From 2012 until 2018 he taught “Comparative, European and International Trade Law” to 1st and 2nd master students as a guest lecturer.

Dave joined the firm in 2004 till 2005. From 2005 till 2010 Dave obtained his doctorate with a thesis on “Protection of Goodwill”. In 2010 he rejoined the firm.

He is active in Dutch, English and French.

Curriculum

Education:

 • Law Degree, University of Antwerp, 2000
 • European Master in Law and Economics (LL.M), Universiteit Hamburg, 2004
 • Doctoral degree in Law (Ph. D.), University of Antwerp, 2010

Practice:

 • Law firm Linklaters De Bandt, Litigation, 2000-2003
 • Law firm Schoups, 2004 - 2005 and 2010 - present
 • Law Faculty of the University of Antwerp, 2005 - present
 • Member of the editorial board of Rechtskundig Weekblad (Section business law and fiscal law), 2012 - present
 • Member of the Belgium Franchise Federation (juridical commission), 2019-present

Language skills:
Dutch, English, French

Publications

 • LEMMENS K., MERTENS D. and VAN DAELE N., “Compensatie bij overheidsopdrachten van werken: de aannemer als bankier”, Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-20, EBP, Brussels, 2020, 1107-1131.
 • MERTENS D. and MANNAERTS S., “De advocaat en de nieuwe wetgeving bedrijfsgeheimen”, Today’s Lawyer 2020/1, 28-31.
 • MERTENS, D., "De toepassing van de Wet Precontractuele Informatie op Agentuurovereenkomsten" (note under Orb. Gent 8 November 2018), RW 2019-20, 872-875.
 • MERTENS D. and BATS J., “Insolventierecht” in VENB, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, I,5, 70p.
 • MERTENS D. and BATS J., “Het Insolventierecht” in Dé Gids voor vennootschappen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 387-421.
 • MERTENS, D., speaker: “Vertrouwelijke informatie”, Vereniging Voor Arbeidsrecht, Antwerp, 18 June 2019.
 • MERTENS D., “Betere bescherming van “bedrijfsgeheimen”. Men zegge het niet voort.”, RW 2018-19, 1042.
 • Mertens D. and BATS J., “Het Insolventierecht” in Dé Gids voor vennootschappen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 791-826
 • MERTENS D., “Hervorming van het ondernemingsrecht op kruissnelheid. De ‘kooplieden’ zijn weldra voltooid verleden tijd.”, Pacioli 2018/468, 7-10.
 • MERTENS, D., “Distributie (handelscontracten)” in HOUBEN, R., STRAETMANS, G., VAN ZIMMEREN, E. and VANHEES, H. (eds.), Mode en recht, Antwerp, Intersentia, 2018, p. 247-274.
 • MERTENS, D. and BATS J., “Het nieuwe Insolventierecht is in aantocht”, Pacioli 2017/453, 1-7.
 • MERTENS, D., “De bijkomende schadevergoeding voor de handelsagent. Eindelijk uitgeklaard?” (note under HvJ 3 December 2015), RW 2016-17, 1184-1187.
 • MERTENS, D., “Artikel 104-109 WER”, Comm.Handel., Mechelen, Kluwer, 2016, ep. 73 56 p.
 • MERTENS, D., “De nietigheid onder de Wet Precontractuele Informatie: streng of rechtvaardig?” (note under Cass. 17 September 2015), RABG 2016, 675-683.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS, G. and STUYCK, J. (eds.), Commercial Practices, Gent, Larcier, 2015, 197-204.
 • BEVERS, G., MERTENS, D. and SOL, L., “Aandachtspunten en tips bij het opstellen van managementovereenkomsten”, Pacioli 2015/409, 4-7.
 • MERTENS, D., “Het niet-concurrentiebeding: het mag ietsje meer zijn” (note under Cass. 23 January 2015), DAOR 2015,115, 18-23.
 • MERTENS, D., “Een cliënteelvergoeding naar gemeen recht? Het geval van de zgn. ‘uitbatingsvergoeding’” (note under Gent 7 January 2015), RW 2015-16, 545-549.
 • MERTENS, D. and PONET, B., “Commerciële contracten en precontractuele informatie” in CBR Jaarboek 2013-2014, Antwerp, Intersentia, 2014, 237-317.
 • MERTENS, D., “Franchise- en distributieovereenkomsten” in COUWENBERG E., HANSEBOUT A. and VANFRAECHEM L. (eds.), Wet en duiding IPR, Brussels, Larcier, 2014, 463-464.
 • MERTENS, D., “Bedrog met (internet)gidsen en reclameronselarij” (note under Voorz. Kh. Hasselt 14 September 2012), RW 2013-14, 1072-1075.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS G. and STUYCK J. (eds.), Commercial Practices, Brussels, Larcier, 2014, 187-193.
 • MERTENS, D., “Optieovereenkomst, voorkooprecht en voorkeurrecht” in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE A.L. e.o. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerp, Intersentia, 2013, 871-885.

 • MERTENS, D., “Over de toepassing van het Europese en Belgische mededingingsrecht door de feitenrechter en de beperkende werking van het mededingingsrecht” (note under Luik 28 February 2011), DAOR 2012, epl. 102, 249-256.
 • MERTENS, D., “Handelsagentuur en arbitrage” (note under Cass. 3 November 2011), RW 2011-12, 1647-1650.
 • MERTENS, D., “De Belgische sperperioderegeling. Uitstel van executie?’ (note under HvJ 30 June 2011), RW 2011-12, 1509-1511.
 • MERTENS, D., “De architect, landmeter en notaris onderworpen aan de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen uit de Wet Marktpraktijken? De vrije beroepsbeoefenaar is steeds meer gewoon ‘onderneming’” (note under GwH 6 April 2011), TBO 2012, 18-21.
 • MERTENS, D., “Onrechtmatige Mededinging. Art. 95 WMPC” in Jura Falconis Libri 16, De wet marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Antwerp, published by Intersentia, 2012, 93-123.
 • MERTENS, D., “Mag de vrije beroepsbeoefenaar eindelijk gewoon ‘onderneming’ heten?” (note under GwH 6 April 2011), RW 2011-2012, 905-910.
 • MERTENS, D., “« rouwgeld » verder geduid en (een beetje) uitgeklaard” (note under Cass. 26 April 2010), RW 2011-12, 697-700.
 • MERTENS, D. en STRAETMANS G., "Vrijheid van ondernemen" in Ondernemingsrecht, Beginselen van Belgisch Privaatrecht XIII, Mechelen, published by Kluwer, 2011, 65-92
 • MERTENS, D., “Het Hof van Cassatie over ‘parasitaire mededinging’ en ‘aanhaking’. Scherpstelling of genadeschot?” (noot onder Cass. 29 mei 2009), RW 2010-2011, 1562-1566
 • MERTENS, D. “Bescherming van cliënteel”, RW 2010-2011, 1458-1468
 • MERTENS, D., “Over de arbitreerbaarheid van concessiegeschillen. Eindelijk een uitgemaakte zaak?” (noot onder Cass. 14 januari 2010), RW 2010-2011, 1087-1091
 • MERTENS, D., Bescherming van cliënteel, Antwerp, published by Intersentia, 2011, xxvi+784p.
 • MERTENS, D., “Bandeloze billijkheid. Vijf bemerkingen bij de toepassing van art. 2 en 3 Alleenverkoopwet” (noot onder Cass. 14 januari 2010), RW 2010-2011, 802-805
 • MERTENS, D. en PONET, B., “Actualia Handelstussenpersonen” in CBR Jaarboek 2010-2011, Antwerp, publishd by Intersentia, 2011, 283-369
 • MERTENS, D., “Verrijking zonder oorzaak kan geen substituut zijn voor een wettelijke of conventionele cliënteelvergoeding” (noot onder Antwerpen 7 januari 2010), RW 2010-2011, 237-240
 • MERTENS, D., “Verrijking zonder oorzaak kan geen substituut zijn voor een wettelijke of conventionele cliënteelvergoeding” (noot onder Antwerpen 7 januari 2010), RW 2010-2011, 237-240
 • MERTENS, D., Vrije en eerlijke mededinging en de bescherming van inspanningen buiten het (intellectuele) eigendomsrecht, University of Antwerp, 2010, 657p. (Doctoral thesis)
 • MERTENS, D., “Sluiten een ‘ernstige tekortkoming’ en een (beperkte) opzeggingstermijn elkaar ipso facto uit?” (noot onder Kh. Brussel 30 juni 2008), RAGB 2010, 1013-1015
 • MERTENS, D.,“Over onrechtmatige afwerving van cliënteel. Veel geblaat, weinig wol.”(noot onder Kh. Dendermonde 15 oktober 2009), RW 2011-2012, 1137-1140
 • MERTENS, D.,“De uitwinningsvergoeding van de handelsagent en de invloed van rechtmatige mededinging” (noot onder Cass. 5 november 2009), RW 2009-10, 1781-1784
 • MERTENS, D., “Over het globale karakter van de billijke bijkomende vergoeding van de exclusieve concessiehouder” (noot onder Cass. 20 juni 2008), RW 2009-10, 34-36
 • MERTENS, D., “Draagwijdte Alleenverkoopwet verder beperkt” (noot onder Cass. 28 februari 2008), RW 2008-09, 752-754
 • MERTENS, D., “Werd vervolgd. De uitwinningsvergoeding wanneer de agent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Cass. 15 mei 2008), TBH 2009, 248-258
 • MERTENS, D., “Over het globale karakter van de billijke bijkomende vergoeding van de exclusieve concessiehouder” (noot onder Cass. 20 juni 2008), RW 2009-10, 34-36
 • MERTENS, D., “Draagwijdte Alleenverkoopwet verder beperkt” (noot onder Cass. 28 februari 2008), RW 2008-09, 752-754
 • MERTENS, D., “Werd vervolgd. De uitwinningsvergoeding wanneer de agent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Cass. 15 mei 2008), TBH 2009, 248-258
 • MERTENS, D., “Welke schade vergoedt de bijkomende vergoeding van de handelsagent?” (noot onder Brussel 19 maart 2008), RW 2008-09, 1693-1697
 • MERTENS, D., “De beëindiging van de handelsagentuur wegens voortdurende ernstige tekortkoming.” (noot onder Cass. 8 november 2007), RW 2008-09, 277-279
 • MERTENS, D., “Voodoopraktijken in het verbintenissenrecht. De bevoegdheid van de rechter in kort geding om eenzijdig beëindigde overeenkomsten van onbepaalde duur te doen ‘herleven’” (noot onder Gent 26 juni 2006), RW 2007-08, 825-829
 • MERTENS, D., “De Europese dienstenrichtlijn en haar invloed op het onderwijs”, TORB 2007, nr. 2/3/4, 302-314
 • MERTENS, D., “De Alleenverkoopwet: geen ‘Belgisch recht’” (noot onder Cass. 6 april 2006), RW 2006-07, 447-450
 • MERTENS, D., “Cliënteel als mensenrecht. Goodwill beschermd door artikel 1, Eerste Protocol EVRM”, CJ 2006, nr. 4-5, 61-65
 • MERTENS, D., “De nieuwe Wet Precontractuele Informatie doorgelicht”, in STRAETMANS G. en MERTENS D. (eds.), Actualia Handelstussenpersonen, Antwerp, published by Intersentia, 2006, 1-49
 • MERTENS, D., “Het strafbeding is dood. Lang leve het strafbeding!” (noot onder Cass. 22 oktober 2004), RW 2005-2006, 460-462
 • STRAETMANS, G. & MERTENS, D., (eds.), Actualia Handelstussenpersonen, Antwerp, published by Intersentia, 2006, 158p.
 • MERTENS, D.,  “Artikel 2 Alleenverkoopwet. Begroting in abstracto of in concreto. Een achterhaalde discussie.” (noot onder Cass. 7 april 2005), RW 2005-06, 1176-1179
 • MERTENS, D., “Uitlokking, privé-detectives en het bewijs in handelszaken” (noot onder Antwerpen 27 juni 2005), RW 2005-06, 1509-1511
 • MERTENS, D., “Houd de dief! De uitwinningsvergoeding wanneer de handelsagent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Kh. Brussel 27 november 2003), TBH 2005, 982-984
 • MERTENS, D., “Huurschade en de plaatsbeschrijving bij (her)nieuw(d)e huur” (noot onder Cass. 3 juni 2004), RW 2004-05, 1144-1145

Lectures

 • MERTENS, D., Webinar, “Impact COVID-19 in het ondernemingsrecht”, M&D Seminars, 27 May 2020.
 • MERTENS, D., Webinar, "Nieuwe spelregels contracteren B2B", De Conferentie, Antwerp, 18 May 2020.
 • MERTENS, D., Webinar, “Key aspects of international distributorship agreements”, Universiteit Antwerpen, 29 April 2020.
 • MERTENS, D. en LEDENT, S., Webinar: “Zekerheden in onzekere tijden”, Schoups, 29 April 2020.
 • MERTENS, D., Webinar: “Impact Covid-19 op handelscontracten”, Balie Provincie Antwerpen, 21 April 2020.
 • MERTENS, D., Virtual Round Table: “Juridische gevolgen van Covid-19 op handelscontracten”, Schoups, 1 April 2020.
 • MERTENS, D., Webinar: “Internationale distributiecontracten – de kernaspecten”, Lexalert, 14 January 2020.

 • MERTENS, D., speaker: “Nieuwe spelregels contracteren B2B. Halsbrekende valkuilen en wonderlijke opportuniteiten”,  Kasteel Den Brandt, Antwerp, 21 November 2019.
 • MERTENS, D., speaker: “Nieuwe spelregels contracteren B2B. Halsbrekende valkuilen en wonderlijke opportuniteiten”, Holiday Inn, Hasselt, 20 November 2019.
 • MERTENS, D., speaker: “Nieuwe spelregels contracteren B2B. Halsbrekende valkuilen en wonderlijke opportuniteiten.”, Utopix, Blue Woods Hotel, Kortrijk, 1 October 2019.
 • MERTENS, D. and MOOIJAART, F., speakers: Workshop: "Key aspects of international distributorship agreements", Schoups, Het Anker, Mechelen, 25 September 2019.
 • MERTENS, D.: Webinar: “Bescherming cliënteel”, Kluwer, Mechelen, 15 May 2019.

 • MERTENS, D. and DE BUYZER, G., speakers: “Must-knows voor ondernemingen in 2019”, Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 19 February 2019.
 • BEVERS, G., MERTENS, D., DE BUYZER, G., BUSSCHER, S., HEEB, C., BATS, J., VAN RIEL, J., DECKERS, S., speakers: studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 October 2018.

 • MERTENS, D. “Cliënteelbescherming en handelstussenpersonen”, M&D Seminars – Leuven, 23 August 2018.

 • MERTENS, D. and BATS, J. Sprekers “De hervormingen in het nieuwe insolventierechtop”, M&D Seminars, Domein De Vesten (Laakdal), 6 juli 2018.

 • MERTENS, D. “Distributie (handelscontracten)”, Permanente vorming : Mode en Recht, Bibliotheek Balie Antwerpen, 8 maart 2018.
 • MERTENS, D., Spreker  “Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie”, M&D Seminars – Sint-Niklaas, 8 februari 2018
 • MERTENS, D. and COCKX, S., “Winterles General Data Protection Regulation”, Balie Antwerpen, 10 januari 2018.
 • MERTENS D. en E. WILLAERT, Sprekers “Handelshuur en Pop-up”, M&D Seminars – Groot-Bijgaarden, 28 november 2017.
 • MERTENS, D. and BATS, J. "Het nieuwe insolventierecht: een praktijkgerichte analyse", Schoups, Kasteel Den Brandt, 7 November 2017
 • MERTENS, D. and COCKX, S., "GDPR – bent u er klaar voor?", seminar Schoups, Kasteel Den Brandt, 5 October 2017.
 • MERTENS, D. and COCKX, S., Speakers at seminar “E-commerce juridisch en fiscaal”, “E-commerce Webshops”, BAB-BKR Antwerp, 11 May 2017.
 • MERTENS, D. and COCKX, S., “Zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten – tips & tricks”, seminar Schoups, 27 April 2017
 • MERTENS, D. “Ins & Outs handelsagentuur”, Schoups, 9 maart 2017
 • MERTENS, D., Spreker: “Distributie (handelscontracten), studiedag Mode & Recht, Intersentia, 14 december 2016.
 • MERTENS, D. Expert: Hoorzitting Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de overdracht en modernisering van de Handelshuurwet, 20 October 2016.
 • MERTENS, D. en WILLAERT, E.: "Handelshuur & Pop-up", cliëntenseminarie Schoups, Kasteel den Brandt – 22 september 2016.
 • MERTENS, D., “Uitdagingen bij de reorganisatie van een distributienetwerk”, Contrast Law Seminars, 25 May 2016.
 • MERTENS, D., “Ins & outs van distributiecontracten”, Contrast Law Seminars, 22 October 2015.
 • MERTENS, D., speaker: "Commerciële contracten en precontratuele informatie", studieavond UAntwerpen (CBR) - 11 March 2014 en UGent (Gandaius) - 13 March 2014
 • MERTENS, D., Speaker: “Cliënteelbescherming en handelstussenpersonen”, Studiedag Bescherming van cliënteel - organised by M&D Seminars - Ekeren- 17 November 2011
 • MERTENS, D.,  Speaker:  “Cliënteelbescherming en handelstussenpersonen”, Studiedag Bescherming van cliënteel - organised by M&D Seminars - Gent - 7 June 2011
 • MERTENS, D., Speaker, "Onrechtmatige Mededinging. Artikel 95 WMPC",  De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming: één jaar toepassing, Jura Falconis – Leuven, 24 May 2011.
 • MERTENS, D.,  Speaker:  'Actualia handelstussenpersonen', CBR Studieavond 5, 5 April 2011 (Antwerp) en 7 April 2011 (Gent)
 • MERTENS, D., Speaker: “Handelstussenpersonen. Kwalificatie en belangrijkste verschillen”, Balielunch Conferentie van de Jonge Balie van Oudenaarde - 16 March 2011
 • MERTENS, D., Speaker: “Actua handelsrecht en aandachtspunten onrechtmatige mededinging B2B”, at Kluwer Legal Summer 2010, 24 August2010
 • MERTENS, D., Speaker: “De nieuwe wet precontractuele informatie doorgelicht’, op het Colloquium Actualia Handelstussenpersonen ingericht door ECOVEN (University of Antwerp), 17 March 2005

Contact

Dave Mertens
t. +32 3 260 98 60
m. +32 478 401 534
f. +32 3 260 98 61
dave.mertens@schoups.be
°BV Dave Mertens - KBO 0698.938.052
linked in vcard