Lawyers

Kris Lemmens

Kris Lemmens° is a partner and director of Schoups.

He is a member of the Antwerp Bar. Kris is active in Public Law, particularly in the field of Public Procurements and Public-Private Partnerships (PPPs). In particular, he concentrates on advising and representing the parties involved in construction project with regard to the awarding and execution of construction projects in the public sector.

Kris Lemmens regularly publishes work on public procurements law, and gives lectures and in-house training in this specialised field.

Departments

Private Construction Law
Public Procurement Law and PPP

Curriculum

Education:

 • Law Degree, Catholic University of Leuven, 2003
 • Master in Public Management and –policy, 2007

Practice:

 • City of Brussels, department of Urbanism, department Architecture, legal counsel public procurements, 2003 - 2005
 • Law firm Schoups, since 2005, partner
 • Laureate moot court competition “Mertens de Wilmars”, Catholic University Leuven, 2003

Language skills:
Dutch, French, English

Publications

 • LEMMENS K., VAN VALCKENBORGH D. en VANDEKEYBUS C., “Actualia: multi-reparatie-KB Overheidsopdrachten gepubliceerd”, TBO 2018, afl. 3, 188-192.

 • LEMMENS, K. and CARDONE, C., “Het nieuwe wettelijke en regelgevende kader inzake overheidsopdrachten sinds 30 juni 2017”, TBO 2017, nr. 4.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K.  en MONTEYNE-JADOUL, V., “De uitvoering van overheidsopdrachten”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., (eds.), Handboek Bouwrecht second revised edition, Antwerp, published by Die Keure en Intersentia, 2013, 313-359.
 • LEMMENS, K. en VANSTEENKISTE, R., noot onder HvJ 8 mei 2013, C-197/11 en C-203/11, JAAN 2013, 463-467
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en VANSTEENKISTE, R., "De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2012-2013, Brussels, published by EBP Publishers 2013, 639-672.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2011-2012, Brussels, published by EBP Publishers 2012, 684-701
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Het recht op schadevergoeding ingevolge de onderbreking van de opdracht van werken" (noot onder Rb. Brussel 11 maart 2011 en Namen 11 juni 2010), T. Aann. 2011, 288-295.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B., (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2010-2011, Brussels, published by EBP Publishers, 2011, 953-970.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten", TBO 2010, 82-99
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2009-2010, Brussels, published by EBP Publishers, 2010, 823-836.
 • LEMMENS, K., "De zoektocht naar de juiste prijsherzieningsformule bij overheidsopdrachten van werken: realiteit of fictie", TBO 2009, 132-136
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Recente evoluties in de rechtspraak betreffende het nazicht, de verbetering, de regelmatigheid en de vergelijking van de prijzen van de offertes", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2008-2009, Brussels, published by EBP Publishers, 2009, 581-604.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Naar een standaardisering van PPS-contracten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en VAN KERKHOVE, O. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2007-2008, Brussels, published by EBP Publishers, 2008, 179-196.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Antwerp, published by Die Keure en Intersentia, 2007, 35-77
 • LEMMENS, K., "De standstilltermijn in overheidsopdrachten en het rechtsherstel in natura na de wachttermijn" (noot onder RvS 6 april 2006, nr. 157.418), TBO 2007, 26
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen” in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Brugge, published by Die Keure, 2006, 69–124.
 • LEMMENS, K. "De contractuele aansprakelijkheid van de architect bij de aanbesteding van werken" (noot onder Brussel 10 juni 2003), TBO 2005, 161

Lectures

 • LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”, clientseminar, Kasteel Den Brandt, Antwerp, 9 May 2017.
 • LEMMENS K., Clientseminar “De opkomst van DB(M)-contracten bij overheidsopdrachten: Valkuilen & tips”, Kasteel Den Brandt, 24 November 2016.
 • LEMMENS, K., Brussels, 8 May 2012 “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, speaker at the launch conference E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012
 • LEMMENS, K.,  fourth Tender Healthcare day, “de verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten” - 22 November 2011

Contact

Kris Lemmens
t. +32 3 260 98 60
m. +32 486 266 800
f. +32 3 260 98 61
kris.lemmens@schoups.be
°BVBA LKJ - KBO 0826.107.923
linked in vcard