Lawyers

Marco Schoups

Marco Schoups° obtained his law degree magna cum laude in 1986 at the KU Leuven. He is a lawyer at the Bar of the province of Antwerp and the Bar of Brussels.

Marco has more than thirty years of experience assisting companies with proceedings and arbitration, as well as with contract work, providing advice and conducting negotiations. He regularly publishes and gives lectures as well as in-house trainings.

Marco Schoups was President of the Bar Association of the Bar of the province of Antwerp from 2018 – 2020 and is managing director of BV Schoups.

In 2020-2021 Marco will be teaching the practical course “Construction Law” at the KU Leuven. He is listed with Legal 500 and Chambers as Leading Individual in the category Real Estate and Construction.

Curriculum

Education:

 • Law Degree, Catholic University of Leuven, 1986

Practice:

 • Law firm Schoups (since 1990), partner
 • Law firm Paul Speyer, Antwerp (1987-1990)
 • Law firm Emmanuel de Cannart d’Hamale, Brussels (1986-1987)

Other mandates:

 • Vice president, Avocats Sans Frontières, 2021
 • Practice lecturer Construction Law, KU Leuven, since October 2020
 • President of the Bar Association, Bar of the province of Antwerp, 2018-2020
 • Member of the Board of Directors, VZW Eastman, 2017
 • Vice-President of the Bar Association, Bar of the Province of Antwerp, 2016 - 2018
 • Member of the Council of the Bar Association, Bar of the province of Antwerp, 2016 - 2018
 • Member of the Board of Directors, VZW Koca Volwassenenvorming De Klinkaard, 2015 - 2018
 • President of the Board of Directors, VZW Eastman, 2015 - 2018
 • Member of the Board of Directors, VZW Antwerps Revalidatiecentrum - ARC, 2015 - 2018
 • Member of the Board of Directors, VZW Koca - Koninklijk Orthopedagogisch Centrum, 2015 - 2018
 • Member of Cepani, Belgian Centre for Arbitration and Mediation, 2014
 • President of the Board of directors, VZW Vrienden van Koca, 2014
 • Delegate of the Bar Association at the General Assembly of the Association of Flemish Bars, Bar of Antwerp, 2014
 • Member of the Board of Directors, Vrienden van het Paleis, 2013 - 2017
 • Member of the Board of Directors, Theatre company De Roovers Spelen, 2012
 • Member of the Board of Directors, VZW Theaterhuis Matterhorn, 2012
 • Second co-vice-chairman, European Society of Construction Law, 2012
 • Co-chairman, European Society of Construction Law, 2011
 • Member of the General Assembly as delegate of the Bar of Antwerp, Precura Insurances, 2011 - 2016
 • First co-vice-chairman, European Society of Construction Law, 2010
 • Co-chairman, Belgian Society of Construction Law, 2010 - 2016
 • Member of the Committee of Social Services, Bar of Antwerp, 2008 - 2012
 • Chairman of the Committee for Social Services, Bar of Antwerp, 2007 - 2008
 • Chairman of the Committee for training and professional education, Bar of Antwerp, 2003 - 2007
 • Member of the Bar Council, Bar of Antwerp, 2003 - 2007
 • President of the Social Services Commission, Bar of Antwerp, 2003 - 2007
 • Member of the editorial board of the journal "Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed", published by Intersentia, 2003 - 2015
 • President of the Flemish Conference, Bar of Antwerp, 2001 - 2002
 • Vice-chairman in the Board of the Flemish Conference, Bar of Antwerp, 2000 - 2001

Language skills:
Dutch, French, English

Publications

 • SCHOUPS, M., “Guide pratique des règles de l’art – Constraintes et signes de qualité dans la construction” , Larcier, 2019.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. and ADRIAENSSENS, J., “Kwalificatie overheidsopdracht (noot onder RvS 23 oktober 2018, nr. 242.755) ”, T. Aann., 2019.
 • SCHOUPS, M., PROCES, M., HAENECOUR, O., LOTH, T., “De regels van goed vakmanschap en de kwaliteitskeurmerken in de bouwsector.”, Bouw- en vastgoedcahiers Larcier, 2018.
 • SCHOUPS, M. and BATS, J., "Specifiek regime tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken niet ongrondwettig" (note under Grondwettelijk Hof nr. 98/2017, 19 juli 2017), TBO 2018, 27-28.
 • SCHOUPS, M. and VERHOEVEN, D., "Waterinsijpelingen en de tienjarige aansprakelijkheid" (noot onder Antwerpen 6 maart 2017), TBO 2018, 40-44.
 • SCHOUPS, M., HECTORS, K.
  • SCHOUPS, M., THOMAS, M. en OLIVOTTO, M., "L'estimation du montant d'un marché public", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL en P., WATHELET, B., (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020, Brussel, EPB Publishers, 2020, 807-822.

  • THIELENS, M., BUSSCHER, S. en SCHOUPS M., "Voorlopige en definitieve oplevering, inontvangstneming en aanvaarding: what's in a name?" TBO 2020, afl. 3, 232-243.

  • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en ADRIAENSSENS, J., "De huur van bestaande of nog op te richten gebouwen... Risico op herkwalificatie als overheidsopdracht voor werken?" (noot onder RvS 23 oktober 2018, nr. 242.755),  Aann. 2019, 154-159.

  • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en ADRIAENSSENS, J., “Kwalificatie overheidsopdracht" (noot onder RvS 23 oktober 2018, nr. 242.755), Aann., 2019.

  • SCHOUPS, M., HAENECOUR, O., LOTH, T. en PROCES, M., “Guide pratique des règles de l’art – Contraintes et signes de qualité dans la construction”, Gent, Larcier, 2019.

  • SCHOUPS, M., DE BUYZER, G. en VAN DEN BOS, P., “Demystifying construction disputes and FIDIC" in DE MEULENMEESTER, D., BERLINGIN M., en KOHL, B. (eds.), X., Liber amicorum. 50 years of solutions - 50 ans de solutions - 50 jaar oplossingen. Cepani 1969 – 2019, Mechelen, Kluwer, 2019, 445-456.

  • SCHOUPS, M., PROCES, M., HAENECOUR, O., LOTH, T., CASTELEIN, C., DE NEEF, G., DE STAERCKE, J. en HEEB, C., “De regels van goed vakmanschap en de kwaliteitskeurmerken in de bouwsector.”, Bouw- en vastgoedcahiers, Gent, Larcier, 2018.

  • SCHOUPS, M. en BATS, J., "Specifiek regime tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken niet ongrondwettig" (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 98/2017, 19 juli 2017), TBO 2018, 27-28.

  • SCHOUPS, M. en VERHOEVEN, D., "Waterinsijpelingen en de tienjarige aansprakelijkheid" (noot onder Antwerpen 6 maart 2017), TBO 2018, 40-44.

  • SCHOUPS, M., HECTORS, K. en NASSER, R., "De permanente omgevingsvergunning: passend beoordeeld door het Grondwettelijk Hof" (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 125/2016, 6 oktober 2016), TROS2018, 161.

  • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., DE BUYZER, G. en SAS, K., “Arbitrage en deskundigenonderzoek” in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIIII, Mechelen, Kluwer, 2018.

  • SCHOUPS, M. en VERHOEVEN, D., “Waterinsijpelingen en de tienjarige aansprakelijkheid”, TBO 2018, 40-44.

  • SCHOUPS, M., HECTORS, K. en NASSER, R. "De permanente omgevingsvergunning: passend beoordeeld door het Grondwettelijk Hof", TROS,

  • SCHOUPS, M. en BATS, J., "De verschillen tussen de twee aansprakelijkheidsregimes na aanvaarding van de werken" (noot onder Brussel 28 juni 2016), TBO 2017, 193-196.

  • SCHOUPS, M. en VAN DEN BOS, P. “Het instellen van een rechtstreekse vordering” (noot onder Brussel 1 december 2015 en Brussel 22 februari 2016), TBO 2017, 537-540.

  • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in X., Topics bewijs- en procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237-272.

  • SCHOUPS, M. en BATS, J., "De verschillen tussen de twee aansprakelijkheidsregimes na aanvaarding van de werken" (noot onder Brussel 28 juni 2016), TBO 2017, 193.

  • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia en CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.

  • SCHOUPS, M. en DE LEYN, J., “Recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten”, Aann. 2016, 222-241.

  • SCHOUPS, M. en DE LEYN, J., “De 30-dagentermijn voor klachten en verzoeken van de opdrachtnemer: MB 1977 en AAV 1996 vs. AUR 2013” (noot onder Hof van Cassatie 10 september 2015 ), TBO 2016, 308-309.

  • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. en MONTEYNE-JADOUL, V., "Les décomptes mis en relation avec les claims" in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten 2015-2016, Brussel, EBP Publishers, 2016, 579-613.

  • SCHOUPS, M. en VAN DEN BOS. P., “Vrijwaring” in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B. en VERBEKE, A.L., Contractuele clausules - Aanneming bouwwerken, Antwerpen, Intersentia, 2016, 417-447.

  • SCHOUPS, M. en VAN DEN BOS. P., “De opzegging op grond van artikel 1794 BW en het recht van de bouwheer op schadevergoeding” (noot onder Cass. 11 september 2015), TBO 2016, 142-146.

  • HECTORS, K., SCHOUPS, M. en BASTIAENSEN, B., “Overzicht van rechtspraak Raad van State milieuvergunningen 2014”, TBO 2015, afl. 3.

  • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. en MONTEYNE-JADOUL, V., "Les voies de recours offertes au soumissionnaire évincé dans le cadre de la passation des marchés après la réforme du conseil d’état" in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015,Brussel, EBP Publishers, 2015, 745-780.

  • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Construction disputes in Belgium – A call to think outside of the box”, Zeitschrift für Baurecht und Vergabewesen/Revue du droit de la construction et des marchés publics, 2015, 319.

  • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M. en LEDENT-DE SMET, S., “Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-58.

  • SCHOUPS, M. en COCKX, S. “Wat moet u weten over de inhoudingsplicht?”, Sterck Magazine 2015, nr. 7.

  • HECTORS, K. en SCHOUPS, M., “Een kort arrest met grote gevolgen: het Grondwettelijk Hof vernietigt de decretale validatiebepaling van RUP's opgemaakt volgens het MER integratiespoor” (noot onder GwH 31 juli 2013), MER, 2014, 57-68.

  • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. en MONTEYNE-JADOUL, V., "Recours de l'adjudicataire contre les moyens d'action du pouvoir adjudicateur", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2013-2014, Brussel, EBP Publishers, 2014, 441-476.

  • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., DE BUYZER, G. en VAN GOMPEL, H., "Arbitrage" in DE BUYST, D., KORTLEVEN, P., LYSENS, T., RONSE, C. (ed.), Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIII, Mechelen, Kluwer, 2014.

  • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en VANSTEENKISTE, R., “De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten2012-2013, Brussel, EBP Publishers, 2013, 639-672.

  • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., CARETTE, N., DELVAUX, B., UYTTERHOEVEN, K., en VANHOVE ,K., Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1673 p.

  • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en MONTEYNE-JADOUL, V., “De uitvoering van overheidsopdrachten”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., (eds.), Handboek Bouwrecht tweede herziene editie, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2013, 313-359.

  • SCHOUPS, M. en SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2011-2012, Brussel, EBP Publishers, 2012, 684-701.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Het recht op schadevergoeding ingevolge de onderbreking van de opdracht van werken” (noot onder Rb. Brussel 11 maart 2011 en Namen 11 juni 2010), Aann. 2011, 288-295.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De Oplevering bij DBFM – contracten”, artikel in boek uitgegeven bij VUB-ULB ter gelegenheid van het colloquium dd. 8 december 2011 over de oplevering van werken.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2010-2011, Brussel, EBP Publishers, 2011, 953-970.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten”, TBO 2010, 83-99.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2009-2010, Brussel, EBP Publishers, 2010, 823-836.

  • SCHOUPS, M., “Kort Geding en Bouwrecht”, in X., Kort Geding, Gent, Larcier, 2009, 145-171.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Recente evoluties in de rechtspraak betreffende het nazicht, de verbetering, de regelmatigheid en de vergelijking van de prijzen van de offertes”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2008-2009, Brussel, EBP Publishers, 2009, 581-604.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS K., “Naar een standaardisering van PPS-contracten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2007-2008, Brussel, EBP Publishers, 2008, 179-196.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Brugge, die Keure, 2007, 35–78.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2007, 35-77.

  • SCHOUPS, M. en DE SMEDT-QUINTELIER, C., "Aanneming en aansprakelijkheid", in SROKA, S. en JUDO, F. (eds.), Bouwrecht in al zijn facetten, Een actuele stand van zaken, Gent, Larcier, 2006, 45-69.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”, in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A., (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Antwerpen, Intersentia - Die Keure, 2006, 67-124.

  • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen” in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Brugge, Die Keure, 2006, 69–124.

  • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K. en FRANCK, I., “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten", in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Antwerpen, Intersentia - die Keure, 2005, 183-214.

  • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K., FRANCK, I. en FANTIN, S., “Wetsvoorstellen inzake het deskundigenonderzoek”, in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A. (ed.), Jaarboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia - die Keure, 2004, 103-133.

  • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia - die Keure, 2003, 1280.

  • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M. en LEDENT-DE SMET, S., “Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in X., Bestendig handboek privaatrechtelijk bouwrecht, III.3-1 - II.3-58, 58 p.

  and NASSER, R., "De permanente omgevingsvergunning: passend beoordeeld door het Grondwettelijk Hof" (note under Grondwettelijk Hof nr. 125/2016, 6 oktober 016), TROS 2018, 161.
 • SCHOUPS, M. and BATS, J., "De verschillen tussen de twee aansprakelijkheidsregimes na aanvaarding van de werken" (note under Brussel 28 juni 2016), TBO 2017, 193-196.
 • SCHOUPS, M. and VAN DEN BOS, P. “Het instellen van een rechtstreekse vordering” (note under Brussel 1 december 2015 en Brussel 22 februari 2016), TBO 2017, afl. 5-6, 537-540.
 • SCHOUPS, M. and DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237-272.
 • SCHOUPS, M. and BATS, J., "De verschillen tussen de twee aansprakelijkheidsregimes na aanvaarding van de werken" (note under Brussel 28 juni 2016), TBO 2017, afl 2, 193.
 • SCHOUPS, M. and BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken,  Antwerpen en Cambridge, Intersentia and CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • SCHOUPS, M., and DE LEYN, J., “Recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten”, T. Aann. 2016, 222-241.
 • SCHOUPS, M. and DE LEYN, J., “De 30-dagentermijn voor klachten en verzoeken van de opdrachtnemer: MB 1977 en AAV 1996 vs. AUR 2013” (note under Hof van Cassatie 10 September 2015 ), TBO 2016, ep. 4, 308-309.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. and MONTEYNE-JADOUL, V., « Les décomptes mis en relation avec les claims » in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. and DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten - Chronique des Marchés Publics 2015-2016, published by EBP Publishers, 2016, 579-613.
 • SCHOUPS, M. and VAN DEN BOS. P., “Vrijwaring” in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., VERBEKE, A.L., Contractuele clausules - Aanneming bouwwerken, Intersentia, 2016, 417-447.
 • SCHOUPS, M. and VAN DEN BOS. P., “De opzegging op grond van artikel 1794 BW en het recht van de bouwheer op schadevergoeding” (note under Cass. 11 September 2015), TBO 2016, ep. 2, 142-146.
 • HECTORS, K., SCHOUPS, M., and BASTIAENSEN, B., “Overzicht van rechtspraak Raad van State milieuvergunningen 2014”, TBO 2015, ep. 3.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. and MONTEYNE-JADOUL, V., « Les voies de recours offertes au soumissionnaire évincé dans le cadre de la passation des marchés après la réforme du conseil d’état » in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. and DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten - Chronique des Marchés Publics 2014-2015, published by EBP Publishers, 2015, 745-780.
 • HECTORS, K. and SCHOUPS, M., “Een kort arrest met grote gevolgen: het Grondwettelijk Hof vernietigt de decretale validatiebepaling van RUP's opgemaakt volgens het MER integratiespoor” (note under GwH 31 July 2013, MER, January February March 2014, 57-68.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C. , DE BUYZER, G. and VAN GOMPEL, H., “Arbitrage”, in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIII , Mechelen, Kluwer, 2014. 
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. and MONTEYNE-JADOUL, V., « Recours de l'adjudicataire contre les moyens d'action du pouvoir adjudicateur », in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2013-2014, Brussels, published by EBP Publishers, 2014, 441-476.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. and VANSTEENKISTE, R., “De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2012-2013, Brussels, published by EBP Publishers, 2013, 639-672.
 • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., CARETTE, N., DELVAUX, B., UYTTERHOEVEN, K., and VANHOVE ,K., Handboek Bouwrecht, Antwerp, Intersentia, 2013, 1673 p.
 • SCHOUPS, M. and SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2011-2012, Brussels, published by EBP Publishers, 2012, 684-701.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “Het recht op schadevergoeding ingevolge de onderbreking van de opdracht van werken” (note under Rb. Brussels 11 March 2011 and Namen 11 June 2010), T. Aann. 2011, 288-295.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “De Oplevering bij DBFM – contracten”, article in book published by VUB-ULB at the occasion of the colloquium dated 8 December 2011 on the commission of works.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2010-2011, Brussels, published by EBP Publishers, 2011, 953-970.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten”, TBO 2010, 83-99.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P.  and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2009-2010, Brussel, published by EBP Publishers, 2010, 823-836.
 • SCHOUPS, M., “Kort Geding en Bouwrecht”, in Kort Geding, Gent, Larcier, 2009, 145-171.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “Recente evoluties in de rechtspraak betreffende het nazicht, de verbetering, de regelmatigheid en de vergelijking van de prijzen van de offertes”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2008-2009, Brussels, published by EBP Publishers, 2009, 581-604.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS K., “Naar een standaardisering van PPS-contracten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2007-2008, Brussels, published by EBP Publishers, 2008, 179-196.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. and VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Bruges, die Keure, 2007, 35–78.
 • SCHOUPS, M. and DE SMEDT-QUINTELIER, C., "Aanneming en aansprakelijkheid", in SROKA, S. and JUDO, F. (eds.), Bouwrecht in al zijn facetten, Een actuele stand van zaken, Gent, Larcier, 2006, 45-69.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”, in DEKETELAERE, K. and VERBEKE, A., (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Antwerp, Intersentia - die Keure, 2006, 67-124.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K. and Franck, I., “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten", in DEKETELAERE, K. and VERBEKE, A. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Antwerp, Intersentia - die Keure, 2005, 183-214.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K., FRANCK, I. and FANTIN, S., “Wetsvoorstellen inzake het deskundigenonderzoek”, in DEKETELAERE, K. and VERBEKE, A. (ed.), Jaarboek Bouwrecht, Antwerp, Intersentia - die Keure, 2004, 103-133.
 • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. and VERBEKE, A., Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia - die Keure, 2003, 1280.
   

Lectures

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten - Module 4: Uitvoering van de overheidsopdracht (deel 2)", Antwerpen, Confederatie Bouw, 3 maart 2020.

 • SCHOUPS, M., "Actualia uit het WER in B2B en B2C", studiedag, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 10 december 2019.

 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., MARCHANDISE, B., THOMAS, M., D'HUYVETTER, L., BIMBENET, C. en OLIVOTTO, M., "Construction, marchés publics et sociétés : nouveautés", Luik, Schoups, 28 november 2019.

 • SCHOUPS, M., "Zevende forum: de nieuwe BV en het vrije beroep", panelgesprek, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 26 november 2019.

 • SCHOUPS, M., DE BUYZER, G. en GOEDEME, B., "Hete hangijzers in het bouwrecht", Antwerpen, Schoups, 15 oktober 2019.

 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Het nieuwe bewijsrecht in vogelvlucht en de implicaties voor het deskundigenonderzoek", Antwerpen, ie-net, 19 juni 2019.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten: deel 2", Antwerpen, Confederatie Bouw, 18 juni 2019.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De onderhandelingsprocedure", Masterclass Overheidsopdrachten, Antwerpen, Confederatie Bouw, 18 maart 2019.

 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S. en OP DE BEECK, E., "Inleiding tot contractenrecht met theorie en cases uit diverse sectoren", Antwerpen, ie-net, 6 februari 2019.

 • SCHOUPS, M. en ADRIAENSSENS, J., "Publieke vastgoedtransacties (nl. overheidsopdrachtenwet versus het gelijkheids- en transparantiebeginsel)", National Tender Day, Brussel, EBP Publishers, 25 oktober 2018.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "L’arrêté royal de réparation", Brussel, Schoups, 14 juni 2018.

 • SCHOUPS, M., "Rechtstreeks vorderen in de bouw", BRICS-sessie, Antwerpen, Confederatie Bouw, 15 mei 2018.

 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., "Verzekeringen in het bouwrecht", Antwerpen, De Verzekeringsjuristen, 7 december 2017.

 • SCHOUPS, M. en OP DE BEECK, E., "Hot topics bouwrecht", Antwerpen, Schoups, 5 december 2017.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Een gids voor aannemers", studiedag Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, Antwerpen, Confederatie Bouw, 30 november 2017 en 23 januari 2018.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en DE LEYN, J., "Voor de bouwsector: over onderaanneming, onderzoek en beoordeling van de offerte en schadeclaims", Deep Dive, Edegem, IBJ Antwerpen, 26 september 2017.

 • SCHOUPS, M., "De omzetting van de nieuwe Richtlijn overheidsopdrachten en de kwaliteit en duurzaamheid. Welke nieuwigheden?", studiedag De kwaliteit en de duurzaamheid in de overheidsopdrachten: Dat is onbetaalbaar!, Grimbergen, Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), 26 september 2017.

 • SCHOUPS, M. en ADRIAENSSENS, J., "Wijzigingen en schadeclaims onder de nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving", Construction Day, Brussel, EBP Publishers, 14 september 2017.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K., SOMERS, M., OP DE BEECK, E., VAN VALCKENBORGH, D., DE LEYN, J. en CARDONE C., "Praktijkgerichte analyse van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering", Schoups, 19 juni 2017.

 • SCHOUPS, M., "Onderaanneming bij overheidsopdrachten", Praktijkgerichte analyse van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering, Edegem, Schoups, 15 juni 2017.

 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S. en FEYAERTS, J., "Waarborg en vrijgave", BRICS-sessie, Antwerpen, Confederatie Bouw, 15 mei 2017.

 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., "Bewijs in aannemingszaken", Permanente vorming 2016-2017, Antwerpen, Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen, 20 april 2017.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en DE LEYN, J., "De keuze van de onderaannemer", Masterclass Overheidsopdrachten, Antwerpen, Confederatie Bouw, 27 maart 2017.

 • SCHOUPS, M., "Vorderingen in de bouw", Turnhout, Conferentie van de Jonge Balie, 20 januari 2017.

 • SCHOUPS, M., "Regeling van juridische en technische geschillen bij PPS en DBFM", studiedag Staat de gerechtelijke expertise in de bouw op een tweesprong?, Brussel, ADEB-VBA, 8 november 2016.

 • SCHOUPS, M., en DE LEYN, J., "Wijzigingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten", National Tender Day, Brussel, EBP Publishers, 27 oktober 2016.

 • SCHOUPS, M., Co-voorzitter congres Kritische blik op geschillenbeslechting bij aanneming van werk, Brussel, Belgische Vereniging voor Bouwrecht en CEPANI 40, 21 april 2016.

 • SCHOUPS, M. en DE LEYN, J., "Verrekeningen en schadeclaims bij overheidsopdrachten", Edegem, M&D Seminars, 10 maart 2016.

 • SCHOUPS, M., "De aansprakelijkheid van de aannemer in relatie tot andere bouwactoren en derden", Masterclass Overheidsopdrachten, Antwerpen, Confederatie Bouw, 29 februari 2016.

 • SCHOUPS, M. en ADRIAENSSENS, J., "Europese Concessierichtlijn 2014/23/EU - Implicaties voor de onderwijssector?", Education Tender Day, Antwerpen, EBP Publishers, 25 februari 2016.

 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., "Samenloop van verzekeringen in de bouw", seminariecyclus Verzekeringsrecht in de bouwsector, Confocus, 23 april 2015.

 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S. en SOMERS, M., "Juridische achtergrond en verantwoordelijkheden", gastcollege Postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, Gent, Universiteit Gent, 22 januari 2015.

 • SCHOUPS, M., "Le champ d’application, les nouveautés règlementaires et la jurisprudence récente", studiedag Assurance construction & responsabilité des constructeurs, Brussel, EBP Publishers, 9 oktober 2014.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Wijzigingen in de loop van de uitvoering van de overeenkomst", studiedag Aanbestedingsrecht in België en Nederland, Antwerpen, IBR en BVBR-ABDC, 23 september 2014.

 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., "De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA uitbating in de bouw", Mechelen, Confocus, 27 augustus 2014.

 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., "Actualia onderaanneming", studiedag Actualia bouwrecht, KU Leuven en Universiteit Antwerpen, Intersentia, 17 december 2013 en 16 januari 2014.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De wijziging van de opdracht”, Masterclass overheidsopdrachten, Antwerpen, Confederatie Bouw, 18 november 2013.

 • SCHOUPS, M., "Wanneer kan worden gekozen voor de

  onderhandelingsprocedure of de concurrentiedialoog?", National Tender Day, Brussel, EBP Publishers, 17 oktober 2013.

 • SCHOUPS, M., "Varianten en opties bij de gunning van de opdrachten, onder de oude en de nieuwe wetgeving", Construction Tender Day, Brussel, EBP Publishers, 4 juni 2013.

 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S. en SOMERS, M., "Juridische achtergrond en verantwoordelijkheden", gastcollege Postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, Gent, Rijksuniversiteit Gent, 29 april 2013.

 • SCHOUPS, M., "De buitencontractuele aansprakelijkheid, samenloop en verzekeringen", studiedag Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, Gent, Ekeren en Leuven, M&D Seminars, 19 april, 30 mei en 5 november 2013.

 • SCHOUPS, M., "De nieuwe uitvoeringsregels overheidsopdrachten (NAUR)", Brussel, Nationale Confederatie Bouw, 25 oktober 2012.

 • SCHOUPS, M., "Vergissingen, leemten en tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten", Masterclass Overheidsopdrachten, Antwerpen, Conferentie Bouw Provincie Antwerpen, 22 oktober 2012.

 • SCHOUPS, M., "Aansprakelijkheden EPB-verslaggever, architect, energiedeskundige, makelaar, bouwheer, eigenaar", colloquium Energieprestatieregelgeving en energieprestatiecertificaten in de praktijk, Leuven, Studipolis (die Keure), 6 juni 2012.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Wijziging van overheidsdopdrachten", conferentie Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012, Brussel, EBP Publishers, 8 mei 2012.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De sanctionering van de meldingsplicht bij de overheidsopdrachten", National Tender Day, Brussel, EBP Publishers, 18 oktober 2011.

 • SCHOUPS, M., "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten", colloquium Actuele evoluties in het bouwrecht, Leuven, KU Leuven, Centrum voor Bouwrecht, 1 juni 2010.

 • SCHOUPS, M., "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten", conferentie Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, Brussel, EBP Publishers, 4 mei 2010.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De prijsherzieningsformule bij overheidsopdrachten van werken", Juridische Commissie Confederatie Bouw, 10 december 2009.

 • SCHOUPS, M., "Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten; de standstillwetgeving in beweging", colloquium Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Leuven, Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, 4 oktober 2007.

 • SCHOUPS, M., voorzitter colloquium "Bouwcontracten", Sint-Niklaas, Infotopics, 26 april 2007.

 • SCHOUPS, M., "Aanneming, onderaanneming en aansprakelijkheid", lezingencyclus permanente vorming, Brussel, VUB, 22 maart 2007.

 • SCHOUPS, M., "De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen", colloquium Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Leuven, Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, 28 september 2006.

 • SCHOUPS, M., "De ruilovereenkomst en de promotieruilovereenkomst", Oostende, VZW Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (Vivo), 25 november 2005.

 • SCHOUPS, M., "Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten 1995-2005", colloquium Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Leuven, Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, 2 juni 2005.

 • SCHOUPS, M., "Deskundigenonderzoek", Antwerpen, Balie Antwerpen, augustus 2004.

 • SCHOUPS, M., "Aansprakelijkheid in het aannemingsrecht", Antwerpen, Balie Antwerpen, augustus 2004.

 • SCHOUPS, M., "Wetsvoorstellen inzake deskundigenonderzoek", colloquium Jaarboek Bouwrecht 2003-2004, Leuven, Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, 3 juni 2004.

Contact

Marco Schoups
t. +32 3 260 98 60
m. +32 475 582 837
f. +32 3 260 98 61
marco.schoups@schoups.be
°BV Marco Schoups - KBO 0863.363.049
linked in vcard