Lawyers

Geert De Buyzer

Geert De Buyzer° is a partner at Schoups.

Geert received his law degree in 2004 and a Second Master in economic law in 2005.

He joined the firm in October 2013, after having worked as a lawyer at Eubelius for eight years.  He is a member of the Antwerp Bar and for several years has exercised mandates as an assistant at the KULeuven and the UAntwerpen.

He concentrates primarily on Dispute Resolution and has extensive experience in that area. He also advises clients in the area of Company Law.

Departments

Private Construction Law
Business law
Arbitration, Mediation & ADR
International Construction Contracts

Curriculum

Education:

 • Law Degree, Catholic University of Leuven, 2004
 • Master in Economic Law, University of Brussels, 2005

Practice:

 • Lawyer at Eubelius, 2005 - 2013
 • Lawyer at Schoups, since October 2013
 • Teaching assistant at the Institute of Civil Procedure, Catholic University of Leuven, 2009 - 2012

Language skills:
Dutch, English, French
 

Publications

 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C., DE BUYZER, G. and SAS, K., “Arbitrage en deskundigenonderzoek” in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIIII, Mechelen, Kluwer, 2018.

 • DE BUYZER, G., Arbitrage – “Algemene bepalingen” (art. 1676-1680 Ger.W.), “Rechtsmiddelen tegen de arbitrale uitspraak” (art. 1716-1718 Ger.W.) en “Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraken” (art. 1719-1721 Ger.W.), in Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018.
 • SCHOUPS, M. and DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237-272.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL, J., “Waardering van een vennootschap bij uittreding of uitsluiting Artistieke vrijheid?”, Pacioli 2016, afl. 431, 4-8.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en JORGENSEN, L., “Bijstand door accountants en advocaten op vennootschapsvergaderingen: toegang verboden?”, Pacioli 2016, afl. 426, 4-6.
 • DE BUYZER, G., “Bewijs van aannemingsovereenkomsten” (noot onder Brussel 18 maart 2014, 25 maart 2014 en 1 april 2014), TBO 2016, nr. 1, 45.
 • SCHOUPS, M., en DE BUYZER, G., “Construction disputes in Belgium – A call to think outside of the box”, Zeitschrift für Baurecht und Vergabewesen/Revue du droit de la construction et des marches publics 2015, 6, 319.
 • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M., en LEDENT-DE SMET, S.,“Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht III.3, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-58.
 • DE BUYZER, G. en SCHELLEKENS, L., "Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het eerlijk proces", in VAN ORSHOVEN, P. (ed.), Themis Gerechtelijk Recht, published by Die Keure, 2010, p. 1-34

Lectures

 • DE BUYZER, G., DE LEYN, J. and BUSSCHER, S., speakers: “FIDIC in Belgische context”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 25 April 2019.

 • MERTENS, D. and DE BUYZER, G., speakers: “Must-knows voor ondernemingen in 2019”, Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 19 February 2019.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. and VAN RIEL J., “Hervorming van het vennootschapsrecht: stand van zaken”, BIBF-IPCF, Aula Max Weber, Leuven, 23 November 2018.

 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. and VAN RIEL J., “Het nieuwe vennootschapsrecht op een need to know basis”, i.s.m. Federale Verzekeringen, Ant’Werk Business Center, Antwerpen, 6 November 2018.

 • DE BUYZER, G., Bestuurdersaansprakelijkheid en andere vennootschapsconflicten, studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 October 2018.
 • DE BUYZER, G. and BATS, J. “Inning van schuldvorderingen”, Schoups, 8 December 2016.

Contact

Geert De Buyzer
t. +32 3 260 98 60
m. +32 496 435 633
f. +32 3 260 98 61
geert.de.buyzer@schoups.be
°BVBA GEDEB - KBO 0673.793.870
linked in vcard