Lawyers

Siegfried Busscher

Siegfried Busscher° is a partner at Schoups.

Siegfried specialises in private construction law and insurance law. Together with Els Op de Beeck, he leads the department of private construction law. He also leads the team of the International Construction Contracts department.

He assists clients in these matters, both for advice and contracts and in dispute resolution, and also provides publications and lectures on these subjects.

Siegfried is registered at the Bar of the Province of Antwerp.

Siegfried is ranked in the Legal 500 EMEA 2017 for the categories Dispute Resolution and Real Estate & Construction.

Departments

Private Construction Law
Public Procurement Law and PPP
Real Estate & Project Development
Insurance Law
International Construction Contracts

Curriculum

Education:

 • Law Degree, University of Antwerp, 2007
 • Postgraduate in Real Estate 2010, University of Leuven, 2011

Practice:

 • Law firm Schoups, since 2007

Language skills:
Dutch, French, English

Publications

 • BUSSCHER, S. and DE LEYN, J., "Onderaanneming bij overheidsopdrachten van werken: een ingewikkelde driehoeksverhouding", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-17, EBP, Brussels, 983-1025.
 • SCHOUPS, M. and BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia and CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • BUSSCHER, S., "Meerwerken en wijzigingen", in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., and VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen and Cambridge, Intersentia, 2016, 117-147.
 • CARETTE, N. and BUSSCHER, S., "Onderaanneming", in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., and VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen and Cambridge, Intersentia, 2016, 51-83.
 • BUSSCHER, S., "Het bedingen van de onbeschikbaarheid van een schuldvordering van de onderaannemer op de hoofdaannemer" (noot onder Gent 9 november 2012), T.Aann. 2014, afl. 3, 265-280.
 • BUSSCHER, S. en GOOSSENS, W., “De aannemingsovereenkomst”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerp, published by Die Keure en Intersentia, 2013, 743-786, 829-843.
 • BUSSCHER S., “Vernietiging ongerechtvaardigde vertraging omzetting richtlijnen overheidsopdrachten” (noot onder Grondwettelijk Hof 16 juni 2011), TBO 2012, afl. 2, 63-65.
 • BUSSCHER S., “Vernietiging ongerechtvaardigde vertraging omzetting richtlijnen overheidsopdrachten” (noot onder Grondwettelijk Hof 16 juni 2011), TBO 2012, afl. 2, 63-65.

Lectures

 • BUSSCHER, S., DE BUYZER, G. and DE LEYN, J., speakers: “FIDIC in Belgische context”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 25 April 2019.

 • BUSSCHER, S., DE BUYZER, G., BEVERS, G., MERTENS, D., HEEB, C., BATS, J., VAN RIEL, J., DECKERS, S., speakers: studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 October 2018.

 • BUSSCHER, B. speaker: “De verschillende vorderingsmogelijkheden in de bouwsector bij schadegevallen” EBP Insurance Day, Brussels (Thon Hotel) - 27 April 2017.
 • BUSSCHER, B. spreker: "Topics Bouwverzekeringen", cliëntenseminarie Schoups, Kasteel den Brandt – 20 oktober 2016.
 • BUSSCHER, S., studiedag "Verzekeren van bouwrisico's" over verzekeringen in de bouwsector en de actualia in de regelgeving en de rechtspraak, organised by EBP, 9 October 2014
 • BUSSCHER, S., studiecyclus "contractuele clausules", onderdeel aanneming, over clausules bij onderaanneming, organised by Intersentia, KU Leuven, 7 October 2014, and KU Leuven Kulak (Kortrijk), 14 October 2014.
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., “De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA Uitbating in de bouw”, de Confocus Rechtsdagen, organised by Confocus, 27 August 2014.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M., GOEDEME, B. en BUSSCHER, S., Colloquium organised by M & D Seminars on private construction contracts: liability and delays, Leuven, 5 November 2013.
 • BUSSCHER, S., spreker over de aansprakelijkheid van de algemene aannemer op een studiedag rond bouwknopen georganiseerd door de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) en het Technische Comité "Ruwbouw" van het WTCB, 6 november 2012

Contact

Siegfried Busscher
t. +32 3 260 98 60
m. +32 485 456 280
f. +32 3 260 98 61
siegfried.busscher@schoups.be
°BVBA Siegfried Busscher - KBO 0676.931.227
linked in vcard