Lawyers

Marco Schoups

Marco Schoups° is a partner and managing director of the Schoups law firm.

He is a member of the Antwerp Bar and of the Brussels Bar.

Marco Schoups studied law and economics at the Catholic University of Leuven (KUL). He performed his traineeship in Brussels and Antwerp.

He has been a lawyer since 1987 and has more than thirty years of experience assisting companies with proceedings and arbitration, as well as with contract work, giving advice and conducting negotiations. He regularly publishes and gives lectures.

Marco Schoups is co-president of the Belgian Association for Construction Law, Chairman of the Antwerp Bar Association and managing director of CVBA Schoups.

Departments

Private Construction Law
Public Procurement Law and PPP
Real Estate & Project Development
Environmental Law
Insurance Law
Arbitration, Mediation & ADR

Curriculum

Education:

 • Law Degree, Catholic University of Leuven, 1986

Practice:

 • Law firm Emmanuel de Cannart d’Hamale, Brussels, 1986 - 1987
 • Law firm Paul Speyer, Antwerp, 1987 - 1990
 • Law firm Schoups, since 1990, partner
 • Legal Assessor at the “vzw Arbitragekamer voor het Gebouw en het Vastgoed”, Antwerp, since 2000

Language skills:
Dutch, French, English

Publications

 • SCHOUPS, M. and DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Antwerp, Intersentia, 2017, 237-272.
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia en CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • SCHOUPS, M., en DE LEYN, J., “Recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten”, T. Aann. 2016, 222-241.
 • SCHOUPS, M. en DE LEYN, J., “De 30-dagentermijn voor klachten en verzoeken van de opdrachtnemer: MB 1977 en AAV 1996 vs.  AUR 2013” (noot onder Hof van Cassatie 10 september 2015 ), TBO 2016, afl. 4, 308-309.
 • BUSSCHER, S. en GOOSSENS, W., “De aannemingsovereenkomst”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2013, 743-786, 829-843.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K.  en MONTEYNE-JADOUL, V., “De uitvoering van overheidsopdrachten”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., (eds.), Handboek Bouwrecht tweede herziene editie, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2013, 313-359.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. et MONTEYNE-JADOUL, V., "Recours de l'adjudicataire contre les moyens d'action du pouvoir adjudicateur", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2013-2014, Brussel, EBP Publishers, 2014, 441-476.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en VANSTEENKISTE, R., "De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2012-2013, Brussel, EBP Publishers, 2013, 639-672.
 • SCHOUPS, M. en SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2011-2012, Brussel, EBP Publishers, 2012, 684-701.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Het recht op schadevergoeding ingevolge de onderbreking van de opdracht van werken" (noot onder Rb. Brussel 11 maart 2011 en Namen 11 juni 2010), T. Aann. 2011, 288-295.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2010-2011, Brussel, EBP Publishers, 2011, 953-970.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten", TBO 2010, 83-99.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P.  en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2009-2010, Brussel, EBP Publishers, 2010, 823-836.
 • SCHOUPS, M., “Kort Geding en Bouwrecht”,  in X., Kort Geding, Gent, Larcier, 2009, 145-171.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Recente evoluties in de rechtspraak betreffende het nazicht, de verbetering, de regelmatigheid en de vergelijking van de prijzen van de offertes", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2008-2009, Brussel, EBP Publishers, 2009, 581-604.
 • SCHOUPS M. en LEMMENS K., "Naar een standaardisering van PPS-contracten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2007-2008, Brussel, published by EBP Publishers, 2008, 179-196.
 • SCHOUPS M. en LEMMENS K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Brugge, published by Die Keure, 2007, 35–77.
 • SCHOUPS, M. en DE SMEDT-QUINTELIER, CH., "Aanneming en aansprakelijkheid", in SROKA, S. en JUDO, F. (eds.), Bouwrecht in al zijn facetten, Een actuele stand van zaken, Gent, published by Larcier, 2006, 45-69.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K. “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”, in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A., (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Antwerpen, published by Die Keure en Intersentia, 2006, 67-124.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K. en FRANCK, I., “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten", in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Antwerpen, published by Die Keure en Intersentia, 2005, 183-214.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K., FRANCK, I. en FANTIN, S., “Wetsvoorstellen inzake het deskundigenonderzoek”, in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A., Jaarboek Bouwrecht, Antwerp, published by Die Keure en Intersentia, 2004, 103-133.
 • SCHOUPS, M., Lid van de hoofdredactie van het “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed” (TBO).
 • SCHOUPS, M., “Minderwaarde, genotsderving, vetustiteit : definitie van de begrippen”, in De Lathouwer, R., Dewilde, G., Wagneur, M., Beke, J. (eds.), Handboek Bouwgebreken, Mechelen, published by Kluwer, 2001, bijdrage A3201.

Lectures

 • SCHOUPS, M. & ADRIAENSSENS, J., Speakers at: “National Tender Day”, Sheraton Airport Hotel Brussel, 25 October 2018.
 • SCHOUPS, M., Speaker: “Règlements contractuels des conflits techniques et juridiques en PPP et DBFMO” at the colloquium « L’expertise judiciaire dans la construction » 8 November 2016.
 • SCHOUPS, M., samen met DE LEYN, J.,  over wijzigingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten, National Tender Day, EBP, 2016.
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., “De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA Uitbating in de bouw”, de Confocus Rechtsdagen, organised by Confocus, 27 August 2014.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M., GOEDEME, B. en BUSSCHER, S., Colloquium organised by M & D Seminars on private construction contracts: liability and delays, Leuven, 5 November 2013.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Antwerp, 30 May 2013
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Guest Lecturer at the University of Gent, postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, 29 April 2013
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Gent, 19 April 2013
 • SCHOUPS, M., Speaker at the colloquium  "Energieprestatieregelgeving en energieprestatiecertificaten in de praktijk", 6 June 2012, Leuven discussing the topic "Aansprakelijkheden EPB-verslaggever, architect, energiedeskundige, makelaar, bouwheer en eigenaar"
 • SCHOUPS, M, speaker at the launch conference E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012, Brussels, 8 May 2012 “Wijziging van Overheidsdopdrachten”.
 • SCHOUPS, M., Oplevering in DBFM-Overeenkomsten, speaker at the Colloquium "Opleveringsprocedures voor complexe bouwprojecten", 8 December 2011, VUB-ULB-ADEB-VBA
 • SCHOUPS, M. & LEMMENS, K., Speaker at the National Tender Day on 18 October 2011, Brussels Sheraton Hotel, "De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten"
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium Centrum voor Bouwrecht, Actuele evoluties in het bouwrecht, 1 June 2010, K.U.Leuven, on the subject "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten"
 • SCHOUPS, M., Speaker at the launch conference E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, Brussels, 4 May 2010, "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten"
 • SCHOUPS, M., Speaker with Kris Lemmens at the Committee Confederatie Bouw, Juridische Commissie over de toepassing van de prijsherziening in overheidsopdrachten, 10 December 2009.
 • SCHOUPS, M., Speaker at the Colloquium Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, organised by the Flemish Organisation for Construction Law and the Center for Constuction Law : “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten : de standstillwetgeving in beweging”.
 • SCHOUPS, M., Chairman Colloquium Infotopics :”Bouwcontracten” 27 April 2007.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Lecture Series Permanente vorming VUB 22 March 2007 :”Aanneming, onderaanneming en aansprakelijkheid”.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, organised by the Flemish Organisation for Construction Law and the Center for Construction Law , on 28 September 2006 : “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”.
 • SCHOUPS, M., Lecturer of : “De aansprakelijkheid van de architect en de architectenvennootschap” organised by the Antwerp Bar Association, August 2006.
 • SCHOUPS, M., Chairman Colloquium Infotopics : “Bouwcontracten” 16 June 2006.
 •   SCHOUPS, M., Chairman Colloquium Infotopics :”Overheidsopdrachten” 17 May 2006.
 • SCHOUPS, M., Lecturer VZW Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (VIVO, “De Wet Breyne” 4 May 2006.
 • SCHOUPS, M., Speaker at the Colloquium Infotopics “Onteigeningen”, 9 March 2006.
 • SCHOUPS, M., Chairman Colloquium Infotopics : “Bouwcontracten”, 4 October 2005.
 • SCHOUPS, M., Lecturer VZW Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (Vivo) (“De ruilovereenkomst en de promotieruilovereenkomst”).
 • SCHOUPS, M., Speaker at the Colloquium Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, organised by the Flemish Organisation for Construction Law and the Center for Construction Law, on 2 June 2005 : “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten (1995-2005)”.
 • SCHOUPS, M., Lecturer of: “Deskundigenonderzoek” organised by the Antwerp Bar Association, August 2004.
 • SCHOUPS, M., Speaker at the Colloquium Jaarboek Bouwrecht 2003-2004, organised by the Flemish Organisation for Construction Law and the Center for Construction Law, on 3 June 2004 : "Wetsvoorstellen inzake deskundigenonderzoek."
 • SCHOUPS, M., Lecturer of : “Aansprakelijkheid in het aannemings-recht” organised by the Antwerp Bar Association
 • SCHOUPS, M., Guest speaker Syndical Chamber of the Construction Industry, Th. Van Rijswijckplaats, Antwerp regarding the Safety coordinator on Temporary and Mobile wharfs

Contact

Marco Schoups
t. +32 3 260 98 60
m. +32 475 582 837
f. +32 3 260 98 61
marco.schoups@schoups.be
°BVBA Marco Schoups - KBO 0863.363.049
linked in vcard