Lawyers

Dimitri Verhoeven

Dimitri Verhoeven° became a member of the Antwerp Bar in January 2017. He works primarily in the Private Construction Law practice group and Insurance Law.

Curriculum

Education:

 • Master of Laws, University of Antwerp, 2012

Practice:

 • Vorser UAntwerpen, 2012 - 2016
 • General coordinator ALLIC (Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht), 2015 - present
 • Gastprofessor Postgraduaat ALLIC, 2017 - present
 • Navorser UAntwerpen, 2017 - present
 • Advocatenkantoor Schoups, since 2017

Language skills: 
Dutch, French, English

Publications

 • VERHOEVEN, D., “De overdracht of cessie van schuldvordering” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 727-758.
 • VERHOEVEN, D., “De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: een belangenafweging in functie van de concrete omstandigheden” (noot onder Kh. Gent (afd. Brugge) 7 november 2016), TIBR 2019, afl. 2, 60-66.
 • MEYS, S., and VERHOEVEN, D., “Digitale inhoud en aansprakelijkheid. De Richtlijn Digitale Inhoud en Digitale Diensten en de Richtlijn Productaansprakelijkheid nader toegelicht” in R. STEENNOT and G. STRAETMANS (eds.), Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2019, 71-120.
 • VERHOEVEN, D., “Commentaar bij Boek IX. WER” in X, Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., +/- 163p (bijgewerkt tot December 2018).
 • VERHOEVEN, D., “De werking van een vennootschap – Productaansprakelijkheid”, in X, Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., 72p.
 • VERHOEVEN, D., “De Richtlijn Productaansprakelijkheid, de bewijslast en het inroepen van vermoedens: analyse van het arrest van het Hof van Justitie van 21 juni 2017” (noot onder HvJ C-621/15), DCCR 2018, afl. 120-121, 143-155.
 • SCHOUPS, M. and VERHOEVEN, D., “Waterinsijpelingen en de tienjarige aansprakelijkheid” (noot onder Antwerpen 6 maart 2017), TBO 2018, afl. 1, 40-44.
 • VERHOEVEN, D., Wet Productaansprakelijkheid, in Artikel & Commentaar, Mechelen, Kluwer, 2018, 130p.
 • VERHOEVEN, D., “Commentaar bij de Wet Productaansprakelijkheid”, in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., +/- 125p.
 • VERHOEVEN, D., Productaansprakelijkheid en productveiligheid, Antwerpen, Intersentia, 2018, 732p.
 • VERHOEVEN, D., “De aansprakelijkheid van ‘aangemelde instanties’ m.b.t. gebrekkige medische hulpmiddelen” (noot onder HvJ 16 februari 2017), T.Gez. 2017-18, afl. 1, 29-31.
 • VERHOEVEN, D., “Maatregelen ter voorkoming en beperking van de schade” in T. Vansweevelt en B. Weyts (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerp, Intersentia, 2016, 459-478.
 • STRAETMANS, G. and VERHOEVEN, D., “Section V: Other EU Laws concerning similar issues” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 97-108.
 • STRAETMANS, G. and VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.C. Liable persons” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 61-72.
 • STRAETMANS, G. and VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.B. Notion of defectiveness” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 50-61.
 • STRAETMANS, G. and VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.A. Notion of product” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 40-50.
 • BUELENS, W. and VERHOEVEN, D., “Hervorming van het BW: wat het met samenloopverbod?”, De Juristenkrant 2016, ep. 332, 16.
 • VERHOEVEN, D., “Schade door implantaat: contractuele aansprakelijkheidsregeling nog te onduidelijk”, De Juristenkrant 2016, ep. 331, 4.
 • BUELENS, W. and VERHOEVEN, D., “De (on)zin van een samenloopverbod tussen de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid”, TBBR 2016, ep. 6, 314-333.
 • VERHOEVEN, D., “Potentiële gebreken in serieproducten: hoe ver reiken het gebrekkigheidsvereiste en het schadevereiste uit de Richtlijn Productaansprakelijkheid?”, (note under HvJ 5 March 2015), T.Gez. 2015-16, ep. 1, 49-59.
 • VERHOEVEN, D., “Productveiligheid en productaansprakelijkheid: krachtlijnen en toekomstperspectieven” in STEENNOT, R. and STRAETAMNS, G. (eds.), Wetboek Economisch Recht en bescherming van de consument, Antwerp, Intersentia, 2015, 193-234.
 • BROECKX, N. and VERHOEVEN, D., “Transplanting diseases from organ donors in Western Europe: fault liability or strict liability?”, EJHL 2015, ep. 22, 207-238.
 • VERHOEVEN, D., “The duty to perform a patient recall”, Medicine and law 2014, vol. 33, ep. 2, 91-112.
 • VERHOEVEN, D., “De DES-slachtoffers en het Belgische aansprakelijkheidsrecht. Een confrontatie met verjaring, het foutbegrip, onzekere toekomstige schade en alternatieve causaliteit”, T.Gez. 2013-14, ep. 5, 140-167.
 • VERHOEVEN, D., “Krachtlijnen van een product recall”, DCCR 2013, ep. 100-101, 61-82.
 • VERHOEVEN, D., “Het in het verkeer brengen en traceren van (gebrekkige) producten”, (note under Bergen 7 February 2013), DCCR 2013, ep. 2, 85-104.
 • VERHOEVEN, D., “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de invoerder voor gebrekkige of onveilige gebreken” (note under Brussel 16 January 2012), TBBR 2013, ep. 8, 429-436
 • VERHOEVEN, D., “De bezitsbescherming van het recht van uitweg en doorgang: doorgehakte knopen terug vastgeknoopt” (note under GwH 13 October 2011), TBO 2013, ep. 1, 16-23.
 • VERHOEVEN, D., “Aangifte van een misdrijf aan een gerechtelijke overheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid” (note under Rb. Gent 14 October 2011), T.Gez. 2012-13, ep. 1, 27-33.
 • BENFQUIH, Y., DECKERS, K. and VERHOEVEN, D., “De motiveringsplicht in het Europees bestuursrecht”, TBP 2012, ep. 3, 136-158.
 • VAN NULAND, N., LEMMENS, K., VERBRAEKEN, J., VERHOEVEN, D. and VAN GENUGTEN, J., “Kroniek Europees overheidsopdrachtenrecht 2005 – June 2011”, TBO 2011, ep. 5, 186-208.
 • VERHOEVEN, D., “Het redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van een product en het later ontstaan van gebreken in de Wet Productenaansprakelijkheid” (note under Antwerp 28 Ocotober 2009), TBBR 2011, ep. 8, 388-396.
 • VERHOEVEN, D., “Verslag studieavond Wet Medische ongevallen”, in I. BOONE and S. LIERMAN (eds.), Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen, Antwerp - Cambridge, Intersentia, 2011, 107-114.

Lectures

 • VERHOEVEN, D., Webinar: “Producten in het rechtsverkeer: slipgevaar op verraderlijke aansprakelijkheidswegen”, Schoups, Antwerp, 24 March 2020.
 • VERHOEVEN, D., speaker congres Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, “Levering van digitale inhoud: voorstel van richtlijn en productaansprakelijkheid”, 24 May 2019, UGent.
 • VERHOEVEN, D., Webinar: “Productaansprakelijkheid”, M&D Seminars, Mechelen, 19 April 2019.
 • VERHOEVEN, D., HEEB, C., speakers: “Wilsgebreken bij vastgoedtransacties”, M&D Seminars, Sint-Niklaas, 20 April 2018.
 • VERHOEVEN, D., speaker: ICAV II-congres “De Wet Productaansprakelijkheid: onbekend en/of onbemind?”, 2 December 2016, UGent.
 • VERHOEVEN, D., speaker: Wereldcongres Medisch Recht 2016 “Medical products and European Product Liability”, Los Angeles (VSA).
 • VERHOEVEN, D., spreker: congres “30 Years of European Product Liability”, “Topical issues in defectiveness”, 15 October 2015, Wroclaw (Polen).
 • VERHOEVEN, D., spaeker: Wereldcongres Medisch Recht 2014 “Transplanting diseases from organ donors: negligence or strict liability?, Nusa-Dua (Bali)
 • VERHOEVEN, D., speaker: Doctoraatsseminarie ICAV “Productveiligheid, productaansprakelijkheid en product recall”, 19 December 2013, KU Leuven.
 • VERHOEVEN, D., orateur: Wereldcongres Medisch Recht 2012 “The duty to perform a patient recall”, Macéio (Brazil).

Contact

Dimitri Verhoeven
Advocaat
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
dimitri.verhoeven@schoups.be
°BV Dimitri Verhoeven - KBO 0739.783.465
linked in vcard