Domeinen

Schoups staat gerankt in de Legal 500 in de categorieën Dispute Resolution en Real Estate and Construction.

Gegevensbescherming: GDPR in werking vanaf 25 mei 2018 Klik hier voor meer info Alles over het nieuwe vennootschapsrecht Klik hier voor meer info

Nieuwsflash

Verzekerbaar belang onregelmatige bouwwerken

Ook gebouwen die in strijd met de stedenbouwkundige regelgeving werden opgetrokken of in stand gehouden, kunnen voor verzekeringsdekking in aanmerking komen. In een recent arrest van 17 november 2017 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een verzekerde ook gerechtigd kan zijn op een vergoedin ...

Nieuwsflash

A1-detacheringsformulier niet langer onaantastbaar

In een recent spraakmakend arrest besliste het Hof van Justitie dat een nationale rechter van de lidstaat van ontvangst het A1-formulier dat werd afgeleverd door de uitzendstaat onder bepaalde omstandigheden terzijde kan schuiven in geval van fraude. Het A1-formulier vormt in principe het bewijs ...

Antwerpen

Het kantoor Schoups

Schoups biedt juridische dienstverlening op maat aan cliënten uit de ondernemingswereld. Ons team van specialisten bestrijkt de voornaamste rechtsdomeinen die voor ondernemingen van belang zijn.

Het verstrekken van adviezen, het voeren van onderhandelingen, de opmaak van contracten en het verdedigen van belangen van cliënten in gerechtelijke procedures, arbitrages en deskundigenonderzoeken behoren tot de vaste taken van het kantoor.

Een kwaliteitsvolle, flexibele en oplossingsgerichte dienstverlening aan de cliënten staat hierbij centraal. De advocaten van Schoups zijn vlot bereikbaar en verlenen een professionele service.

Schoups organiseert het werk in verschillende vakgroepen. Binnen elke vakgroep worden de ontwikkelingen nauwgezet opgevolgd. Het cliënteel wordt op de hoogte gehouden van de recentste evoluties via nieuwsbrieven en berichten op de website.

Meer informatie over de verschillende vakgroepen vindt u verder op onze website, in onze brochure of onze bedrijfsfilm.

Brussel

Het kantoor Schoups

Schoups biedt juridische dienstverlening op maat aan cliënten uit de ondernemingswereld. Ons team van specialisten bestrijkt de voornaamste rechtsdomeinen die voor ondernemingen van belang zijn.

Het verstrekken van adviezen, het voeren van onderhandelingen, de opmaak van contracten en het verdedigen van belangen van cliënten in gerechtelijke procedures, arbitrages en deskundigenonderzoeken behoren tot de vaste taken van het kantoor.

Een kwaliteitsvolle, flexibele en oplossingsgerichte dienstverlening aan de cliënten staat hierbij centraal. De advocaten van Schoups zijn vlot bereikbaar en verlenen een professionele service.

Schoups organiseert het werk in verschillende vakgroepen. Binnen elke vakgroep worden de ontwikkelingen nauwgezet opgevolgd. Het cliënteel wordt op de hoogte gehouden van de recentste evoluties via nieuwsbrieven en berichten op de website.

Meer informatie over de verschillende vakgroepen vindt u verder op onze website, in onze brochure of onze bedrijfsfilm.