Domeinen

Schoups staat gerankt in de Legal 500 in de categorieën Dispute Resolution en Real Estate and Construction.

Multi-reparatie-KB Overheidsopdrachten - Schoups Advocaten Klik hier voor meer info Gegevensbescherming: GDPR in werking vanaf 25 mei 2018 Klik hier voor meer info Alles over het nieuwe vennootschapsrecht Klik hier voor meer info

Nieuwsflash

Hof van beroep te Antwerpen beschouwt THV als zelfstandig rechtssubject in het kader van een rechtstreekse vordering van de onderaannemer

Het instellen van een rechtstreekse vordering op grond van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek lijkt eenvoudig maar dit blijkt zeker wanneer er tijdelijke handelsvennootschappen (THV) bij het bouwproces betrokken zijn niet altijd het geval te zijn (zie hierover ook M. SCHOUPS en P. VAN DEN BOS, ...

Nieuwsflash

Nieuwe bepalingen omtrent bemiddeling en collaboratief onderhandelen op komst

Een wetsontwerp ter bevordering van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting toont aan dat Minister van Justitie Koen Geens volop blijft inzetten op het buitengerechtelijk oplossen van geschillen[1]. Niet alleen wordt er flink gesleuteld aan de bestaande bepalingen omtrent bemiddeling, er wordt ...

Antwerpen

Het kantoor Schoups

Schoups biedt juridische dienstverlening op maat aan cliënten uit de ondernemingswereld. Ons team van specialisten bestrijkt de voornaamste rechtsdomeinen die voor ondernemingen van belang zijn.

Het verstrekken van adviezen, het voeren van onderhandelingen, de opmaak van contracten en het verdedigen van belangen van cliënten in gerechtelijke procedures, arbitrages en deskundigenonderzoeken behoren tot de vaste taken van het kantoor.

Een kwaliteitsvolle, flexibele en oplossingsgerichte dienstverlening aan de cliënten staat hierbij centraal. De advocaten van Schoups zijn vlot bereikbaar en verlenen een professionele service.

Schoups organiseert het werk in verschillende vakgroepen. Binnen elke vakgroep worden de ontwikkelingen nauwgezet opgevolgd. Het cliënteel wordt op de hoogte gehouden van de recentste evoluties via nieuwsbrieven en berichten op de website.

Meer informatie over de verschillende vakgroepen vindt u verder op onze website, in onze brochure of onze bedrijfsfilm.

Brussel

Het kantoor Schoups

Schoups biedt juridische dienstverlening op maat aan cliënten uit de ondernemingswereld. Ons team van specialisten bestrijkt de voornaamste rechtsdomeinen die voor ondernemingen van belang zijn.

Het verstrekken van adviezen, het voeren van onderhandelingen, de opmaak van contracten en het verdedigen van belangen van cliënten in gerechtelijke procedures, arbitrages en deskundigenonderzoeken behoren tot de vaste taken van het kantoor.

Een kwaliteitsvolle, flexibele en oplossingsgerichte dienstverlening aan de cliënten staat hierbij centraal. De advocaten van Schoups zijn vlot bereikbaar en verlenen een professionele service.

Schoups organiseert het werk in verschillende vakgroepen. Binnen elke vakgroep worden de ontwikkelingen nauwgezet opgevolgd. Het cliënteel wordt op de hoogte gehouden van de recentste evoluties via nieuwsbrieven en berichten op de website.

Meer informatie over de verschillende vakgroepen vindt u verder op onze website, in onze brochure of onze bedrijfsfilm.