Alles over het nieuwe vennootschapsrecht Klik hier voor meer info

Nieuwsflash

GDPR – de klok tikt (nog één jaar)

Op 27 april 2016 nam het Europees Parlement de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming aan, beter gekend onder “GDPR” (General Data Protection Regulation).  Deze Verordening vervangt de huidige Richtlijn 95/46/EG inzake de verwerking van persoonsgegevens, die in Belg ...

Nieuwsflash

Voorontwerp hervorming griffierechten

Op 12 mei 2017 keurde de ministerraad op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat de griffierechten hervormt. Op 24 maart 2017 verscheen op onze website de nieuwsflash m.b.t. het arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 februari 2017. Met voorm ...

Antwerpen

Het kantoor Schoups

Schoups biedt juridische dienstverlening op maat aan cliënten uit de ondernemingswereld. Ons team van specialisten bestrijkt de voornaamste rechtsdomeinen die voor ondernemingen van belang zijn.

Het verstrekken van adviezen, het voeren van onderhandelingen, de opmaak van contracten en het verdedigen van belangen van cliënten in gerechtelijke procedures, arbitrages en deskundigenonderzoeken behoren tot de vaste taken van het kantoor.

Een kwaliteitsvolle, flexibele en oplossingsgerichte dienstverlening aan de cliënten staat hierbij centraal. De advocaten van Schoups zijn vlot bereikbaar en verlenen een professionele service.

Schoups organiseert het werk in verschillende vakgroepen. Binnen elke vakgroep worden de ontwikkelingen nauwgezet opgevolgd. Het cliënteel wordt op de hoogte gehouden van de recentste evoluties via nieuwsbrieven en berichten op de website.

Meer informatie over de verschillende vakgroepen vindt u verder op onze website, in onze brochure of onze bedrijfsfilm.

Brussel

Het kantoor Schoups

Schoups biedt juridische dienstverlening op maat aan cliënten uit de ondernemingswereld. Ons team van specialisten bestrijkt de voornaamste rechtsdomeinen die voor ondernemingen van belang zijn.

Het verstrekken van adviezen, het voeren van onderhandelingen, de opmaak van contracten en het verdedigen van belangen van cliënten in gerechtelijke procedures, arbitrages en deskundigenonderzoeken behoren tot de vaste taken van het kantoor.

Een kwaliteitsvolle, flexibele en oplossingsgerichte dienstverlening aan de cliënten staat hierbij centraal. De advocaten van Schoups zijn vlot bereikbaar en verlenen een professionele service.

Schoups organiseert het werk in verschillende vakgroepen. Binnen elke vakgroep worden de ontwikkelingen nauwgezet opgevolgd. Het cliënteel wordt op de hoogte gehouden van de recentste evoluties via nieuwsbrieven en berichten op de website.

Meer informatie over de verschillende vakgroepen vindt u verder op onze website, in onze brochure of onze bedrijfsfilm.